Afbeelding

A13 blijft 80 kilometer per uur

Regio 4 keer gelezen

Delfgauw - Milieudefensie is tevreden dat op de A13 de maximum snelheid 80 kilometer per uur blijft, ook na de uitspraak van de Raad van State in het hoger beroep van Minister Schultz.

Eerder trok Schultz tijdens een zitting bij de Raad van State haar wens terug om de maximumsnelheid op de A13 te verhogen van 80 naar honderd kilometer. Uit metingen is gebleken dat de luchtvervuiling door verhoging van de maximumsnelheid weer zou toenemen. 

De Minister had geen nieuwe argumenten bij het hoger beroep en liet de snelheidsverhoging vallen. Wel wilde ze dat de Raad van State zich zou uitspreken over de wetgeving rond de geluidsnormen. Ivo Stumpe, campagneleider Verkeer bij Milieudefensie: "Uit de uitspraak van de Raad blijkt dat er hiaten in de wetgeving zitten die de politiek moet dichten. Het is in de wet niet duidelijk geregeld wanneer het verkeer op een snelweg de geluidsnormen mag overschrijden. De Tweede Kamer moet dit repareren om omwonenden voldoende te beschermen."

Minister Schultz besloot kort na haar aantreden om overal in Nederland de maximumsnelheid te verhogen. Ook op de A13 in Overschie, waar in 2002 de snelheid juist werd verlaagd vanwege de luchtvervuiling. Het inademen van vervuilde lucht zorgt voor ernstige gezondheidsschade. Langzamer rijden helpt om de uitstoot terug te dringen.

Milieudefensie, de gemeente Rotterdam en bewonersgroepen kwamen in verzet tegen de snelheidsverhoging. De lucht in Overschie was te vies, het meetstation van de Milieudienst Rijnmond wees dat uit. De extra vervuiling en geluidsoverlast door harder rijden leidt tot een significante afname van de gezondheid en de levensverwachting van omwonenden. Daartegenover staat slechts de wens van de minister: 'harder rijden waar dat kan'. Het maatschappelijk belang was volgens de rechters meer gediend bij gezondere lucht.

Uit de krant