Afbeelding

Nieuwe versoepelingen vragen om eigen verantwoordelijkheid

Regio 360 keer gelezen

Regio - Komend weekeinde, met het te verwachten mooie weer en de versoepeling van corona maatregelen m.i.v. 1 juni, is het van groot belang om drukte te voorkomen. Dit kunnen mensen alleen zèlf doen, door plaatsen waar veel mensen naar toe komen juist te mijden. Ook nu er minder restricties gelden is het devies nog steeds ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ en ‘vermijd drukte’. 

Dit om te voorkomen dat door onverantwoord gedrag van enkelen generieke afsluitingen, waar iedereen door getroffen wordt, noodzakelijk worden. Hiervoor is het belangrijk dat iedereen de aanwijzingen die ter plekke worden gegeven door horeca- of winkelpersoneel, straatregisseurs en handhavers direct opvolgen.

Johan Remkes, de plv. voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, besprak de actuele situatie in onze regio vandaag met de burgemeesters binnen Haaglanden. ‘Iedereen is blij met de komende versoepelingen, die inwoners en ondernemers meer ruimte geeft, maar we rekenen er op dat iedereen de verantwoordelijkheid neemt die nodig is om deze nieuwe ruimte veilig te benutten en dus te behouden. We leven hier in de Randstad écht veel dichter op elkaar dan in andere delen van het land en dat is een risico waar we rekening mee moeten houden. Houd je aan de afspraken en de aanwijzingen, ga bij drukte niet óók in die rij staan maar keer om en help vanaf 1 juni onze ondernemers om nu maximaal gebruik te maken van de nieuwe versoepelingen. We hebben het zélf in de hand door geen situaties te veroorzaken of te laten voortbestaan waardoor de verspreiding van het virus weer oploopt en de beperkingen weer terugkomen.’ 

Een voorwaarde voor de versoepelingen is het op veel grotere schaal monitoren, testen en het onderzoeken van contacten bij besmettingen. In de regio Haaglanden wordt vanaf 1 juni de testcapaciteit verder uitgebreid door op de bestaande locaties meer tests uit te voeren en door de inzet van een mobiele testlocatie. Mensen met klachten kunnen zich aanmelden voor een test via een landelijk telefoonnummer dat op 1 juni bekend wordt gemaakt.  

Sinds eind maart gelden er in Nederland aangescherpte richtlijnen voor de beheersing van het corona virus waarvoor de handhaving belegd is bij de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. Voor de regio Haaglanden is dit de waarnemend burgemeester van Den Haag, de heer Johan Remkes. Hij neemt zijn besluiten zoveel mogelijk na overleg met de burgemeesters van de overige 8 gemeenten binnen de veiligheidsregio (zie: www.vrh.nl), alsmede de leiding van de hulpdiensten (GHOR/GGD, Politie, Brandweer) en de hoofdofficier van Justitie van het OM. Dit overleg vindt plaats in de vorm van een Regionaal Beleidsteam (RBT).

Uit de krant