Logo telstar-online.nl

Op het CLD kun je je talenten optimaal ontwikkelen

  •   keer gelezen   Regio

Het Christelijk Lyceum Delft (CLD) gaat niet met iedere onderwijsmodegril mee maar staat altijd open voor innovatie en verbetering. Dit zegt Simon Belder, de directeur mavo/havo/vwo bij het CLD dat onderdeel is van SCO Delft e.o. waar behalve het CLD ook zeven basisscholen toe behoren. Deze bestuurlijke constructie is goed voor de verbinding tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Er wordt ook concreet werk van gemaakt om basisonderwijs en vervolgonderwijs beter op elkaar aan te sluiten. Er zijn regelmatig ontmoetingen tussen ‘beide partijen’.

Het Christelijk Lyceum Delft (CLD) gaat niet met iedere onderwijsmodegril mee maar staat altijd open voor innovatie en verbetering. Dit zegt Simon Belder, de directeur mavo/havo/vwo bij het CLD dat onderdeel is van SCO Delft e.o. waar behalve het CLD ook zeven basisscholen toe behoren. Deze bestuurlijke constructie is goed voor de verbinding tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Er wordt ook concreet werk van gemaakt om basisonderwijs en vervolgonderwijs beter op elkaar aan te sluiten. Er zijn regelmatig ontmoetingen tussen ‘beide partijen’.

Praktisch gezien bestaat het CLD uit drie onderdelen, drie locaties. Aan het Molenhuispad zit de afdeling havo/vwo met rond de 1.700 leerlingen. Aan de Obrechtstraat zit de mavo/havo-afdeling met rond de 500 leerlingen en de derde locatie is voor de beroepsgerichte leerlingen. Daarvoor werkt CLD samen met het Grotius, onder de naam Scholencombinatie Delfland. CLD heeft daar 250 leerlingen die gevestigd zijn in een prachtig nieuw schoolgebouw in de Spoorzone.

Gekend worden
Het CLD is dus een grote school, maar is wel zo georganiseerd dat iedere leerling gekend wordt. Simon Belder: “We vinden het heel belangrijk dat het individu van de leerling qua karakter, talentontwikkeling, zorg en begeleiding optimaal tot zijn recht komt. Persoonlijke begeleiding vinden we heel belangrijk. Leerlingen weten dat ze altijd bij een mentor terecht kunnen. Om zo te kunnen werken, hebben we de school in overzichtelijke afdelingen verdeeld.”

Onderwijs centraal
Ontwikkelen en leren staat centraal bij de school. Dat kan via allerlei wegen en middelen. Leren kun je altijd en overal. Het klassikale onderwijs is nog altijd de basis bij het CLD maar daarbinnen zijn de keuzes vanaf het eerste tot het laatste leerjaar heel ruim.

Een paar belangrijke kernwoorden bij het CLD zijn: technologie en buitenwereld. Dat is begonnen met het Technasium op de havo en het vwo met het vak Onderzoek en Ontwerpen, en dat heeft zich uitgebreid naar de mavo met het vak Technologie en Toepassing. “We oriënteren ons op wat de buitenwereld verlangt aan competenties en kwaliteiten en we geven onze leerlingen de mogelijkheden om kennis te maken met die buitenwereld. Door op bezoek te gaan op de werkvloer, door er stage te lopen, maar ook door aan te slag te gaan met concrete onderzoeksvragen.”

Het technologisch onderwijs is competentiegericht. Het gaat om kennis, maar ook om vaardigheden als leren plannen, structureren, samenwerken en presenteren. Om de relatie met de buitenwereld nog verder inhoud te geven, heeft het CLD een convenant gesloten met het Mondriaan. Door een goede afstemming kunnen mavo-leerlingen die Technologie en Toepassing hebben gedaan een jaar sneller het mbo doorlopen.

Ruime keuze
Op alle fronten biedt het CLD een ruime vakkenkeuze. Afgemeten aan de resultaten is dit de juiste weg. De gemiddelde leer- en examenresultaten van de leerlingen op het CLD zijn uitstekend, zegt Simon Belder. Dat blijkt ook uit het succes in de vervolgopleidingen. Het CLD biedt dus een uitstekende basis. Belangrijk bij het CLD is ook het leren omgaan met feedback en positieve kritiek.

Goede sfeer
De 2400 leerlingen en de kleine 200 medewerkers van de school werken en leven met elkaar zo veel mogelijk in een goede prettige sfeer. Als de sfeer goed is, werk en leer je prettiger. En als je lekker werkt en leert, zit je beter in je vel en zul je sneller een goede bijdrage leveren aan de onderlinge sfeer.

Bij een vrijdagmiddagwandeling door de school zien we groepen leerlingen in grote ruimten met elkaar gefocust en toch ontspannen aan het werk. De docenten kunnen zich beperken tot adviseren en begeleiden. De gemotiveerde zelfwerkzaamheid straalt er van af. Je ziet dat het goed zit met de sfeer en de verhoudingen tussen de mensen. Onderlinge omgang met wederzijds respect is bij het CLD erg belangrijk. Als er een probleem is, wordt dat meteen aangepakt.

Simon Belder wijst op de christelijke identiteit van de school. “Iedereen die de christelijke normen en waarden onderschrijft, is welkom hier. Je hoeft niet gelovig te zijn of lid van een kerk. Levensbeschouwing binnen het onderwijs vinden we belangrijk, maar we beperken dat niet tot het christendom. We besteden aandacht aan alle vormen van levensbeschouwing en filosofie. We vinden het belangrijk om onze leerlingen de principes van goed burgerschap mee te geven, zodat ze zich ontwikkelen tot evenwichtige zelfstandige, vrije, verantwoordelijke mensen.”

HAVO/VWO, locatie Molenhuispad
Molenhuispad 1
2614 GE Delft
Telefoon: 015 – 268 4330

MAVO/HAVO, locatie Hof van Delft
Obrechtstraat 48
2625 XN Delft
Telefoon: 015 – 268 4370

Scholencombinatie Delfland
Van Bleyswijckstraat 72
2613 RT Delft
Telefoon: 015 – 2000014

www.chrlyceumdelft.nl

Meer berichten