Afbeelding

Ingezonden: Van God los!

Ingezonden 4.476 keer gelezen

De Ackerdijkse Plassen: natuur, puur, aalscholverkolonie, stiltegebied, vogelaars, uitkijktoren, camera’s met lens van tachtig centimeter, wandelaars, rust, beschermd, zeldzaam, vogeloase, schoon, enzovoort. Een gebied, zo uniek dat men denkt dat dit voor de toekomstige generaties zo behouden blijft.

Helaas moet er geconstateerd worden dat alle respect voor deze pure natuur zoek is. Zo is er een persoon die een stuk weiland in de Ackerdijkse polder gekocht heeft en hier nu een vergunningsaanvraag heeft gedaan om een Aziatisch Recreatiepark te bouwen. Ook zijn er twee gemeentes die ieder een wethouder mobiliteit hebben, die vechten vóór een kolossaal betonnen fietsecoduct met snelweg voor fietsers, dwars door onze Ackerdijkse natuur. Dit zonder enige houtsnijdende onderbouwing van nut en noodzaak.

Als dit plan doorgaat wordt er gewoon twintig miljoen of meer over de balk gegooid. Eigenlijk had dit plan samen met de vergunningaanvraag voor het recreatiepark, met honderdtachtig duizend toeren per minuut door de gemeentelijke papierversnipperaar moeten gaan.

Ook was de wethouder van Ruijven Zuidpolder met het weidevogelgebied waaronder de Ackerdijk valt, bij de laatste raadsvergaderingen (nog) vóór dit zotte prestige fietssnelwegplan. Dit terwijl deze wethouder juist als beschermheer voor dit gebied op zou moeten treden. Als alle respect voor dit gebied blijkbaar verdampt, hoe lang duurt het dan nog voordat de eerste huizen van een woonwijk in dit gebied verrijzen? Om dit gebied te koesteren is er een natuurgroep opgericht bestaande uit mensen die het Ackerdijkse Plassengebied wel op de juiste waarde schatten en wel respect hebben voor deze unieke natuur binnen de Randstad. Door deze natuurgroep is een filmpje gemaakt over dit ecologische en economische onverantwoorde prestige fietsecoduct. Kijk allemaal naar dit youtube filmpje van de Natuurgroep Ackerdijk Puur Natuur en geef onder het filmpje uw reactie weer. Samen staan we sterk om het Ackerdijkse Plassengebied te beschermen!

Jos HogervorstStuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant