Afbeelding

Heesterbuurt in juli klaar

Gemeente 649 keer gelezen

Pijnacker - Het is een hele klus om alle werkzaamheden -waar veel partijen bij betrokken zijn- goed op elkaar af te stemmen. Zeker als ergens iets tegenzit en een aannemer uit de planning loopt. Een veel gestelde vraag aan de gemeentelijke projectleider Peter Bol is dan ook "Waarom ligt de weg voor mijn deur zo lang open en wordt er niets gedaan". Peter geeft een toelichting.

"Voor de kerstvakantie is het laatste stuk van het hoofdriool vervangen in de Heesterbuurt. Na wat hinder van een vorstperiode wordt nu volop gewerkt aan de bestratingen in de Weigelialaan, Bremlaan, Goudenregensingel zuidzijde en het speellint. Het bestraten van de Ribeslaan begint 3 á 4 weken later dan gepland. Hier wordt nog aan kabels en leidingen gewerkt, en daarna kunnen de huisaansluitingen op het riool pas vervangen worden. Dit werk kon eerder, bij het vervangen van de hoofdriolering, niet gelijk worden meegenomen omdat de tijdelijke aansluitingen van het elektra teveel in de weg lagen om veilig te kunnen werken."

Toch begin juli klaar
Vanwege de uitloop van de werkzaamheden in de Ribeslaan schuiven ook de werkzaamheden in de Meidoornlaan, de verkeershoofdroute, op. Het bouwverkeer van de Ribeslaan kan namelijk niet wegkomen als er aan de Meidoornlaan wordt gewerkt. Er kan wel al begonnen worden met de inrichting van de haakse parkeervakken van de Meidoornlaan. Daarmee wordt wat tijd teruggewonnen. We lopen uit op de startplanning van de werkzaamheden, maar kunnen we wel volgens bestekeisen begin juli 2017 klaar zijn. Er zijn en worden ook nog beplantingen aangebracht, maar sommige aanplant moet uitgesteld worden naar het najaar.

Herinrichting Meidoornlaan
De herinrichting van de Meidoornlaan, het gedeelte tussen de Goudenregensingel en de rotonde Oostlaan, is onderdeel van discussie. Dit heeft te maken met het opslagterrein op de 'Stanislas I' locatie tegenover de Mr. Dr. Van den Helmlaan. Binnen de Berken- en Bomenbuurt is echter geen andere ruimte beschikbaar en het opslagterrein moet dus bereikbaar blijven tijdens het werk in de Berken- en Bomenbuurt. Het is niet wenselijk om het bouwverkeer over de nieuw aangelegde bestratingen te laten rijden.

Uit de krant