Foto: Martijn Mastenbroek
Foto: Martijn Mastenbroek

Aanpak bosgebied Koningshof

Gemeente 1.135 keer gelezen

Pijnacker - De woonwijk Koningshof is omgeven door water en bosachtig groen met bomen en struiken. Na vele jaren is groot onderhoud aan dit gebied nodig. Dit zal de komende 5 jaar gebeuren. 8 februari is een informatieavond over de plannen voor dit gebied.

Verspreid over vijf jaar wordt de groeninrichting van het hele gebied aangepakt. Daarbij is specifieke aandacht voor een aantal locaties, zoals aan de rand van het speelveld en eiland en langs weerszijden van de zuidrand van Koningshof. Hiermee blijft het gebied goed toegankelijk voor wijkbewoners en waardevol voor planten en dieren. Zo is het gebied bijvoorbeeld een waar paradijs voor vogels en vleermuizen.

Kappen zieke en slechte bomen
Voorafgaand aan de aanpak van het gebied is het noodzakelijk om een aantal bomen te kappen: 16 zieke en dode essen en 16 verschillende soorten bomen met een slechte kwaliteit. De kapvergunningen zijn hiervoor verleend. Ook bij het Klingendaal worden 10 bomen en heesters gerooid. Een aantal bomen zijn slecht of ziek of beïnvloeden het woongenot zeer nadelig. Uiteraard komen hier nieuwe bomen en planten voor terug.

Woensdag 8 februari informatieavond
Woensdag 8 februari is een informatieavond waar we nut en noodzaak voor de aanpak van dit gebied toelichten. Daarbij gaan we ook in op de waarde van dit gebied voor de wijkbewoners en de dieren. Om 20.00 uur bent u van harte welkom in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden onder www.pijnacker-nootdorp.nl/koningshof.

Image and video hosting by TinyPic

Foto: Martijn Mastenbroek

Uit de krant