Op de foto staan van links naar rechts: directeur Kitty de Bruin en wethouder José van Egmond.
Op de foto staan van links naar rechts: directeur Kitty de Bruin en wethouder José van Egmond.

Overhandiging cheque e-learning module kindermishandeling

Gemeente 74 keer gelezen

Pijnacker - Wethouder Josévan Egmond (onderwijs) overhandigde vandaag een cheque aan Kitty de Bruin, directeur van basisschool De Tweemaster in Pijnacker. De cheque is voor een digitale cursus over het signaleren van kindermishandeling.

De overhandiging vormde de kick-off voor de actie 'Signaleren kan je leren.' Dit is een wake up call voor leerkrachten in het onderwijs over het signaleren van kindermishandeling en de daarbij behorende meldcode.

Voortdurende aandacht
Dit is een initiatief van het Schoolmaatschappelijk Werk (SMW), GGD Haaglanden en de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Wethouder José van Egmond gaf aan dat alle scholen in onze gemeente de meldcode goed op orde hebben. "Toch is het goed om voortdurend aandacht aan dit onderwerp te blijven besteden. Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien."

Alle scholen
Het bezoek aan De Tweemaster is het begin van een reeks. Samen met medewerkers van het SMW gaan leerplichtambtenaren op bezoek bij alle scholen om de code nogmaals onder de aandacht te brengen en zo nodig te adviseren.

Directeur Kitty de Bruin zei dat ze het erg goed vond dat er aandacht is voor het onderwerp. "We zullen hier dus ook aandacht aan besteden tijdens de lessen, want die kunnen misschien preventief werken."

Stappen
De meldcode bestaat uit een vijf-stappenplan
•    Stap 1: In kaart brengen van signalen.
•    Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis of een deskundige.
•    Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
•    Stap 4: Beoordelen van het huiselijk geweld of kindermishandeling. 
•    Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Houvast
Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. Bij een meldplicht moet de professional zijn vermoeden van geweld melden bij andere instanties. Die verplichting bestaat niet bij een meldcode. De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld wel of niet te melden, neemt de professional zelf. Het stappenplan van de meldcode biedt hiervoor houvast.

Uit de krant