Logo telstar-online.nl

Verkeersmaatregelen nieuw winkelcentrum

  •   keer gelezen   Gemeente

Pijnacker - Om de bouw van het nieuwe winkel/wooncentrum zo goed mogelijk te laten verlopen, worden enkele verkeersmaatregelen genomen. Zo krijgt een groot deel van het centrum van Pijnacker een blauwe zone waar maximaal één uur geparkeerd mag worden en komen er speciale routes voor het bouwverkeer.

Maandag 1 februari wordt gestart met het aanbrengen van de blauwe zones. Eerst worden de verkeersborden geplaatst, en als het weer het toelaat kunnen ook de blauwe lijnen op de weg aangebracht worden.

Bouwverkeer

Tijdens de bouwwerkzaamheden wordt gezorgd voor een veilige doorstroming van zowel het bouwverkeer als het reguliere verkeer. Het zware bouwverkeer wordt via de West- en Oostlaan, op een aparte strook binnen de hekken van het bouwterrein geleid. De rijbaan op de Oostlaan wordt hierdoor smaller. Het lichte bouwverkeer rijdt via de Europalaan en Spaerwoude. Het Emmapark en het deel van de Kerkweg tussen het Emmapark en de Oostlaan worden voetgangersgebied, de Emmastraat is alleen bereikbaar voor bewoners.

Goede verkeersdoorstroming

De automobilisten vanuit Nootdorp en Delfgauw worden met behulp van borden van de mogelijke verkeershinder in het centrum op de hoogte gesteld en gestimuleerd om zoveel mogelijk gebruik te maken van de N470. Meer informatie en een situatietekening staat op de gemeentesite www.pijnacker-nootdorp.nl onder Dossiers > Pijnacker Centrum.

Meer berichten