Kinderen maken Culturele kaart Nootdorp

Gemeente 13 keer gelezen

Nootdorp - In het kader van het cultuureducatieproject ‘De Ontdekking’ hebben leerlingen van basisschool de Waterwilg in Nootdorp een culturele kaart van Nootdorp en omgeving ontwikkeld.

Deze kaart is op woensdag 18 juni tijdens een feestelijke bijeenkomst aangeboden aan collega-scholen uit de gemeente, gedeputeerde Martin van Engelshoven-Huls en wethouder Leo Suijker.

De Waterwilg is een van de 26 scholen die kunst en cultureel erfgoed in hun omgeving in kaart brachten. Van molen tot kunstenaarsatelier, van theater tot historische vereniging.

Op de 22 kaarten die de scholen maakten zijn meer dan 400 culturele bronnen aangegeven. De kaarten worden in de week van 16 tot 26 juni 2008 door heel Zuid-Holland feestelijk aangeboden aan beleidsmakers. Ook 500 collega-scholen krijgen de kaart overhandigd, waardoor ook zij weten wat er te ontdekken valt in de buurt van hun school.

Cultuureducatieproject ‘De Ontdekking’

Scholen konden een plan indienen waarmee ze extra geld (€ 3.250 per school) konden krijgen voor cultuureducatieve activiteiten; 52 scholen dienden een plan in, 26 werden geselecteerd om hun plan uit te voeren.

'De Ontdekking' vindt plaats in het kader van de regeling versterking cultuureducatie primair onderwijs 2007-2008 en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW en de Provincie Zuid-Holland. 'De Ontdekking' is een samenwerkingsproject van Erfgoedhuis Zuid-Holland, Probiblio en Kunstgebouw.

Uit de krant