De ‘Samen uit samen thuis dag’

Gemeente 3 keer gelezen

Pijnacker-Nootdorp - Ook in 2008 zal de gemeente Pijnacker-Nootdorp een ‘Samen uit samen thuis dag’ organiseren. Een dag om nieuwe inwoners kennis te laten maken met de gemeente en haar inwoners. Een dag om kennis op te doen én kennissen te maken.

Op 22 september is de eerste ‘Samen uit samen thuis dag’ gehouden in onze gemeente. De gemeente kijkt terug op een geslaagde en gezellige dag. De dag is geëvalueerd onder de deelnemende verenigingen en organisaties. Zij geven de dag een 7,2. Ook is via een digitaal burgerpanel de mening gevraagd van onze inwoners. Zij geven de ‘Samen uit samen thuis dag’ gemiddeld een 7.

Een nieuwe traditie

Het blijkt dat het initiatief van de gemeente op prijs wordt gesteld. Het college heeft daarom besloten jaarlijks een ‘Samen uit samen thuis dag’ te houden.

30 augustus 2008

Gekozen is voor het laatste weekend van augustus, direct na de zomervakantie op een zaterdag, op twee locaties; één in Pijnacker en één in Nootdorp. We houden vast aan de thematische aanpak, maar maken jaarlijks keuzes.

In 2008 is dit de nieuwe brandweerkazerne geworden in Pijnacker met de thema’s: wonen en werken, leven en onderwijs. En in Nootdorp maken we gebruik van de leegstaande oude brandweerkazerne voor de thema’s sport en spel, groen en recreatie.

In het voorjaar wordt samenwerking gezocht met verschillende partijen zoals politie, jeugdorganisaties, jongerenwerk en woningcoöperaties, scholen. Maar ook met alle verenigingen en organisaties die zich richten op sport, spel en recreatie, zowel binnen- als buitenshuis.

Uit de krant