Betrokken wijkbewoners gezocht

ma 3 dec 2007, 13:19 Gemeente

Pijnacker-Nootdorp - Voor wijkschouwen in december is de gemeente op zoek naar betrokken wijkbewoners. Tijdens een wijkschouw inventariseren bewoners en de wijkmanager verbeterpunten voor de wijk. Zoals zwerfvuil, bestrating of onveilige plekken. Uitgangspunt is, dat het gebied schoon, heel en veilig moet zijn. In december staan de volgende wijkschouwen gepland:

Donderdag 13 december: buitengebied Noordpolder

Op 13 december 2007 houdt de gemeente van 19.00 tot 21.00 uur een wijkschouw in het Buitengebied Noordpolder. Het betreft het gebied gelegen aan de Rijskade, Hoefslag, Vrederustlaan en Kooltuin.

De wijkschouw vindt plaats per fiets en er wordt vanaf 18.45 uur verzameld op de hoek van de Rijskade en de Hoefslag. U kunt zich tot woensdag 12 december 2007 aanmelden bij wijkmanager Kees Konings.

Zaterdag 15 december: buitengebied Pijnacker Oost

Op zaterdag 15 december houdt de gemeente van 10.00 tot 12.00 uur een wijkschouw in het Buitengebied Pijnacker Oost. Het betreft het gebied gelegen aan Monnikenweg, Hageveld, Strikkade, Lange Campen, Blokweg, Molenlaan, Pieter Bregmanlaan, Keulseweg, Katwijkerlaan, Vlielandseweg, Weth. van der Vaartlaan en 1e gedeelte Klapwijkseweg. Samen met (wijk) bewoners wil de gemeente inventariseren welke aandachtspunten er zijn. De wijkschouw vindt plaats per fiets en er wordt vanaf 9.45 uur verzameld aan de Monnikenweg ter hoogte van het handbalveld Oliveo. U kunt zicht tot 14 december aanmelden bij wijkmanager Kees Konings.

Doet u mee?

U kunt zich aanmelden bij wijkmanager Kees Konings via tel. 015 - 362 65 53 of 06 - 204 01 320 of mail naar c.konings@pijnacker-nootdorp.nl. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer.

Uit de krant