Jongerendebat

ma 14 mei 2007, 13:29 Gemeente

Pijnacker-Nootdorp - Op woensdag 9 mei jl. werd in de aula van het Stanislas College een bijeenkomst voor en over jongeren gehouden. Bijna 70 mensen hebben de bijeenkomst bijgewoond.

De meeste aanwezigen waren afkomstig vanuit instellingen die bij jongeren betrokken zijn en vanuit de politiek. Daarnaast waren er ook jongeren aanwezig, al was het aantal jongeren dat was komen opdagen teleurstellend. Hierdoor ontstond helaas geen goede afspiegeling van de het grote aantal jongeren dat in deze gemeente woont.

De jongeren die er waren maakten er echter een nuttige bijeenkomst van, door heel open en betrokken te reageren op stellingen die hen aangingen.

De aanwezigen konden door middel van een stemkastje hun mening geven, waarna het resultaat zichtbaar werd op een projectiescherm.

Hoewel de ene stelling wat interessanter was dan de andere, ontstonden op sommige punten boeiende discussies tussen jongeren enerzijds en tussen jongeren en politiek anderzijds.

Soms was de bijeenkomst emotioneel, bijvoorbeeld toen de discussie ging over het alcohol en drugsgebruik onder jongeren en één van de aanwezige jongere sprak over een meer dan aangrijpende en trieste gebeurtenis van een klasgenoot. Op dat moment kon je een speld horen vallen.

De uitkomsten van de bijeenkomst worden door de gemeente meegenomen bij het te ontwikkelen jeugdbeleid. Een verslag van de bijeenkomst en de uitslagen van de stemmingen worden binnenkort op deze site geplaatst. Ook alle aanwezigen ontvangen een exemplaar daarvan.

De zomermaanden zal de gemeente gebruiken om het beleid te ontwikkelen om vervolgens met een concreet plan naar de jongeren toe te komen. Het is de bedoeling om in het najaar in samenwerking met het Stanislas College opnieuw een bijeenkomst te organiseren, waarbij jongeren van het VMBO, HAVO en VWO met elkaar en met de gemeente in discussie gaan over het beleid dat de gemeente de komende jaren wil gaan voeren.

Als je op de hoogte gehouden wilt worden of betrokken wilt worden bij het te ontwikkelen beleid, dan kun je je emailadres doorgeven aan Mariandel de Weger, managementondersteuner van de afdeling Beleid via m.deweger@pijnacker-nootdorp.nl.

Uit de krant