Wethouder Jaap van Staalduine en hoogheemraad Arie van den Berg schudden elkaar de hand na de ondertekening.
Wethouder Jaap van Staalduine en hoogheemraad Arie van den Berg schudden elkaar de hand na de ondertekening.

Overeenkomst aanleg duiker Molenweg Nootdorp

Gemeente 18 keer gelezen

Nootdorp - Gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat samen met het Hoogheemraadschap van Delfland een nieuwe duiker onder de Molenweg realiseren. Een flinke klus die in de tweede helft van dit jaar wordt geklaard. Hiervoor ondertekenden bestuurders van beide partijen op 18 februari een bestuurlijke overeenkomst.

Tijdens een bestuurlijk overleg ondertekenden wethouder Jaap van Staalduine en hoogheemraad Arie van den Berg de overeenkomst voor de aanleg van de duiker. Een duiker is een verbindingsbuis tussen twee watergangen. Onder de Molenweg in Nootdorp ligt een duiker die het einde van zijn levensduur heeft bereikt en aan vervanging toe is. Om de kans op wateroverlast te verkleinen en de doorstroming van het water te verbeteren, wordt een nieuwe grotere verbindingsbuis aangelegd. De bestaande duiker wordt verstevigd, maar vervult straks geen hoofdfunctie meer.

Flinke klus
De aanleg van de nieuwe duiker wordt betaald door de gemeente en het hoogheemraadschap. Het is een flinke klus en duurt ongeveer een half jaar. Via een boring wordt een betonnen duiker van circa 200 meter geplaatst. Aan de Nootdorpse zijde wordt daarna een stuw gebouwd om de afvoer van oppervlaktewater uit de wijk Nootdorp Centrum/West beter te reguleren. Om de boring uit te kunnen uitvoeren, wordt een tijdelijke boorschacht in op de Brasserkade ingericht. Van hieruit wordt de duiker in twee delen geboord. De werkzaamheden hebben weinig invloed op de bereikbaarheid van de Molenweg, Dwarskade en Brasserkade, want de duiker wordt onder de weg door geboord.

Planning
Het hoogheemraadschap en de gemeente zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen. Over een week gaat het projectplan van het hoogheemraadschap ter inzage. Medio augustus start de aannemer met de werkzaamheden. Circa een maand later begint waarschijnlijk de echte boring.

De gemeente informeert omwonenden direct en zal de gemeentelijke website inzetten voor alle informatie (www.pijnacker-nootdorp.nl > verkeer en vervoer > verkeersprojecten). 

Uit de krant