Afbeelding

Geluidsonderzoek RandstadRail

di 5 nov 2013, 12:29 Gemeente

Het Stadsgewest Haaglanden onderzoekt op verzoek van gemeente Pijnacker-Nootdorp en twee andere gemeenten of er verband is tussen het geluid en het onderhoud van rails en RandstadRail-voertuigen. Woensdag 27 november is een informatieavond over de geluidsmeting.

Een jaar lang meet geluidadviesbureau Sensornet uit Den Haag het geluid van passerende RandstadRail-voertuigen op vier meetlocaties, waarvan één in Pijnacker. Het meetstation is geplaatst op het trafostation tussen het spoor en de Ribeslaan in Pijnacker en meet sinds een aantal weken het geluid. Invloed bekijken Het onderzoek bekijkt wat de invloed is van onderhoudstechnieken op het geluid van RandstadRail, zoals de wijze van slijpen van de rails en het smeren van de wielen. Door deze lange meetperiode krijgen we een goed inzicht in het geluidsniveau bij verschillende weersomstandigheden en bij verschillende stadia van onderhoud.

Met de resultaten van het onderzoek wordt het onderhoud straks zo ingericht dat dit een positief effect heeft op het geluidsniveau. De resultaten van de metingen zijn online te zien op sensornet.nl/project/haaglanden. Informatieavond Op 27 november houdt de gemeente een informatieavond. Tijdens de avond licht men metingen toe, demonstreert men de website en kunt u vragen stellen. U bent welkom van 19.00 tot 20.30 uur in zaal B1.07 van het bestuurscentrum. Aanmelden kan telefonisch 14 015 of per e-mail via g.vanholst@pijnacker-nootdorp.nl.

Uit de krant