Afbeelding

Samen aan de slag voor betaalbaar wonen

Gemeente 33 keer gelezen

De gemeente, woningcorporaties Rondom Wonen en Staedion en de huurdersverenigingen Argos en HVS hebben samen afspraken gemaakt over het wonen in Pijnacker-Nootdorp.

Op woensdag 6 december 2023 werden de prestatieafspraken officieel ondertekend door alle betrokken partijen. Zij zijn blij dat hiermee de samenwerking langdurig is verankerd. De voortgang van de afspraken wordt jaarlijks gemonitord.

Wat zijn de prestatieafspraken?

Woningcorporaties maken jaarlijks afspraken over de prestaties die zij gaan leveren met gemeenten en huurdersorganisaties, zoals vastgelegd in de Woningwet. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over het huurbeleid, de leefbaarheid, verkoop van woningen en de verduurzaming van de woningvoorraad. 

Leefbaarheid

De kernen en bijbehorende wijken worden goed gewaardeerd door inwoners. Er zijn afspraken gemaakt zodat we dit zo kunnen houden. Ook wordt dit jaar volop ingezet door gemeente en corporaties om doorstroming in de sociale huurvoorraad te bevorderen.

Samenwerking rondom verduurzaming en energielasten

In de prestatieagenda worden de landelijke afspraken bevestigd dat Rondom Wonen en Staedion uiterlijk in 2028 alle E, F en G-labels hebben verbeterd. In totaal gaat het om 263 corporatiewoningen. 

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant