Het ontwerp voor het Sociaal Cultureel Centrum met theaterfunctie op de oude Rabolocatie was cq is al gereed.
Het ontwerp voor het Sociaal Cultureel Centrum met theaterfunctie op de oude Rabolocatie was cq is al gereed.

Cultuursector Pijnacker bezorgd: “Uitstel Sociaal Cultureel Centrum mag zeker geen afstel zijn”

Cultuur 1.469 keer gelezen

De cultuursector van Pijnacker is zeer teleurgesteld over het uitstel van de realisering van een Sociaal Cultureel Centrum met uitvoeringszaal in het centrum van het dorp. Op de plek waar nu nog het oude Rabogebouw staat, moet een sociaal cultureel centrum gebouwd worden, in aanvulling op CulturA & Zo in Nootdorp. In grote lijn was het ontwerp al klaar, maar het college van burgemeester en wethouders heeft een paar weken geleden uitstel gelast vanwege de onzekerheid van de gemeentefinanciën vanaf 2026.

Dat jaar wordt in gemeenteland het ravijnjaar of het rampjaar genoemd. Vanaf 2026 heeft Pijnacker-Nootdorp een tekort op de begroting vanwege het feit dat er vanuit het Rijk minder geld naar de gemeenten gaat via het zogenoemde Gemeentefonds. Hoe gezond de gemeente financieel ook is op termijn kan men de boel niet rondrekenen, uitgaande van een gelijkblijvend voorzieningenniveau.

En dus is het SCC op dit moment het enige project waarvoor de besluitvorming van de gemeenteraad wordt uitgesteld tot september. Het is een project dat nog aan het beginstadium staat van de besluitvorming, waar vanaf 2026 veel geld voor nodig is.

Iedereen kent natuurlijk de uitdrukking: van uitstel komt afstel. Maar dat mag absoluut niet gebeuren, zo bleek maandagavond bij een bijeenkomst in de bibliotheek van Pijnacker waar rond de 25 ‘stakeholders’ uit de cultuursector van Pijnacker aanwezig waren op uitnodiging van de gemeente. Medewerkers van de gemeente, betrokken bij de ontwikkeling van het Sociaal Cultureel Centrum, waren aanwezig voor tekst en uitleg.

Er is voorlopig nog geen regering en dus is het heel onzeker of de boze plannen omtrent het Gemeentefonds doorgaan. Tegelijk is het ook de vraag of in september die duidelijkheid er wel zal zijn. De zogenaamde Meicirculaire van het Rijk geeft in het voorjaar meer duidelijkheid over het geld dat vanuit het Rijk naar de gemeenten komt.

Cultuur
De cultuurmensen waren maandag alleszins redelijk maar wel heel bezorgd. Al zo’n 25 jaar wordt er gestreefd naar een uitvoeringszaal in Pijnacker en dat is naar het voorbeeld van CulturA & Zo in Nootdorp uitgebreid tot een cultureel ontmoetingscentrum met ook een horecafunctie binnen en buiten. Wat dan meteen ook een versterking is van het winkelcentrum van Pijnacker, dat niet echt als ‘bruisend’ te boek staat.

ABB
Het was de gemeenteraad zelf die als het ware eiste dat het Sociaal Cultureel Centrum in het echte centrum zou komen en dus werd het de Rabolocatie die in bezit was van vastgoedontwikkelaar ABB en door de gemeente werd aangekocht voor 2,9 miljoen euro. Vanzelfsprekend zijn er al kosten gemaakt om tot het huidige ontwerp en de exploitatieraming te komen. Uiteraard konden zij niet zeggen wat er gaat gebeuren met de locatie zodra het plan voor het Sociaal Cultureel Centrum niet zou doorgaan. Dat is aan het college en de raad.

Uit den boze
Wat de cultuursector betreft, is afblazen absoluut uit den boze. Velen wezen er op dat grote investeringen in de sport – nieuwe velden en sporthallen zoals op dit moment de nieuwe Jan Janssen Sporthal – niet of nauwelijks ter discussie staan, terwijl daar ook miljoeneninvesteringen mee gemoeid zijn. De cultuurmensen zeggen: cultuur is in Pijnacker-Nootdorp altijd het ondergeschoven kindje geweest cq het vijfde wiel aan de wagen. Los daarvan: deze voorziening is zo essentieel en broodnodig dat die er linksom of rechtsom toch moet komen.

CulturA
Dat vindt ook Petra Togni, directeur van de Bibliotheek Oostland en Stichting CulturA & Zo in Nootdorp. CulturA & Zo is het bewijs dat de formule werkt; de combinatie van bibliotheek, ontmoetingscentrum met horeca en cultuur/theater. Zij heeft ook vanuit Lansingerland heel veel ervaring met dit soort grote projecten. Ook daar ging het vanaf 2002 niet vanzelf maar onlangs ging de eerste paal de grond in voor wat daar Casa Cadanza heet.

Het vertrouwen van Petra Togni in het welslagen van het SCC in het centrum van Pijnacker is zo groot, dat Bibliotheek Oostland zelfs bereid is om de grond onder de huidige bibliotheek aan de Julianalaan - die duur is in energieverbruik en het nodige onderhoud vergt - beschikbaar te stellen aan de gemeente voor een nieuwe woningbouwontwikkeling daar.De voorziening wordt een combinatie van theater, bibliotheek en ontmoeting met alle bijbehorende ruimtes, ook voor repetities. Heel veel verenigingen willen er straks graag gebruik van maken.


Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant