Logo telstar-online.nl

Column: Afval verward

  •   keer gelezen   Columns

Det weet wat er leeft in ons dorp. Deze Pijnackerse neemt geen blad voor haar mond en beschrijft het wel en wee al enige jaren in haar column op Telstar Online.

De gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag had een aantal interessante punten op de agenda staan, waaronder Avalex. Deze keer was ook de accountant van het bedrijf aangeschoven, die uiteraard door veel afgevuurde vragen werd bestookt. Hij vertelde dat er geen missende facturen of afschriften waren, maar dat de oorzaak van de oordeelonthouding over de jaarrekening 2010 lag aan de koppeling van het computersysteem en weegbrug.

De metingen zouden niet voldoende nauwkeurig zijn. De jaarrekening wordt gebruikt voor de afrekening met de deelnemende gemeenten. Omdat in 2009 het oude systeem nog naast het nieuwe systeem draaide, was er toen nog geen vuiltje aan de lucht. In 2010 begonnen de problemen pas. Maar, zo voegde de accountant aan zijn verhaal toe; de maandelijkse rapportages zijn nu wel in orde. Het bedrijf raakt steeds meer ‘in control’, een veel gebezigde term rond Avalex, om aan te geven dat ze de zaken uiteindelijk wat meer op orde hebben.

Dat er nog veel onduidelijkheden waren bleek wel uit de vele vragen die volgden. Nadat de directeur van Avalex ontslag is aangezegd, iets wat hij overigens aanvecht, is er nu een tijdelijk bestuur die alle problemen probeert op te lossen. Wethouder Oudhof was uiteraard positief over het proces van verbetering dat de afgelopen maanden is ingezet.

Toch werd ook hij aan de tand gevoeld. Een van de (in mijn ogen) opmerkelijkste uitspraken van Dhr. Oudhof: ‘Door de ontwikkelingen van Avalex sinds 2010 gaat de afvalstoffenheffing niet omhoog…het gaat wel geld kosten, maar de afvalstoffenheffing gaat niet omhoog.’ En nu maar afwachten welke naam er wordt verzonnen buiten de afvalstoffenheffing om. Afval-Ryck-SAP-heffing misschien?

Die pilot van het Ryck-project met de mooie slogan ‘afval loont’ (je kunt je afvragen voor wie?) is namelijk ook een project van Avalex. Het dagelijks bestuur, dat alle mooie verhalen over dit project geloofde en dus niet controleerde, moet nu toegeven dat wanneer deze pilot ongewijzigd wordt voortgezet, het per huishouden (let op: of je nu wel of niet deelneemt) 15 euro gaat kosten. Maar… zo werd er nog hoopgevend aan toegevoegd, als je goed je best doet met het inleveren bij Ryck, valt er per deelnemend huishouden tot misschien wel 50 euro te verdienen. Wethouder Oudhof deelde ook mee dat de theorie achter Ryck was dat men het in onze gemeente mocht testen, mits het kostendekkend zou zijn, en dat blijkt in de praktijk dus niet zo te zijn.

Er zijn verschillende ideeën aangedragen om wat krachtiger op het spoor van het verbeterproces te komen, zelfs het gewaagde idee dat de deelnemende gemeenten zich maar uit de gemeenschappelijke regeling moesten terugtrekken om vervolgens een commercieel afvalinzamelingbedrijf in de arm te nemen, zodat de financiële schade voor de gemeenten zoveel mogelijk beperkt zou blijven. Ondanks diverse plannen, zullen de deelnemende gemeenten flink in de buidel moeten tasten. Wethouder Oudhof heeft gezegd dat hij wel zijn lidmaatschap van het dagelijks bestuur wil opzeggen, maar geen portefeuilleruil gaat doen.

Hopelijk hebben niet alleen de leden van het dagelijks bestuur, maar ook de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hiervan geleerd, en stellen ze zich in de toekomst wat minder naïef op.

Het laatste stuk van de gemeenteraadsvergadering was een zgn. ‘interpellatiedebat’. Als je niet wist wat dit woord betekende, zou je na de vergadering kunnen denken dat ‘interpellatie’ een duur woord is voor een nieuwe sport waarbij het gooien van afval is toegestaan, maar dat zal ik verkeerd begrepen hebben.

Det.

Meer berichten