Afbeelding

Column: Vegen

Columns 18 keer gelezen

Det weet wat er leeft in ons dorp. Deze Pijnackerse neemt geen blad voor haar mond en beschrijft het wel en wee al enige jaren in haar column op Telstar Online.

Of het weer niks is. Een miljoenentekort bij Avalex. Hoeveel precies schijnt niemand nog te (mogen) weten. In november 2008 liet het Algemeen Bestuur nog aan de deelnemende gemeenten weten dat ze: “het toonaangevende reinigingsbedrijf in de regio wil zijn, kwalitatief tot de top van de Nederlandse reinigingsbedrijven wil behoren en dat de bedrijfsvoering solide is”. Er was toen net een automatiseringssysteem ingevoerd met de ambitie om “het inzicht in baten en lasten blijvend en steeds verder te verbeteren”. Aan die plannen heeft het niet gelegen.

Maar in het eindrapport van een onderzoek van adviesbureau Berenschot was op 25 oktober 2009 al te lezen dat de financiële informatievoorziening niet betrouwbaar was door o.a. de invoering van dat nieuwe automatiseringssysteem. Daarnaast zou er geen eenduidige definitie van boekhoudkundige termen en verrekenmethoden zijn gebruikt. Ja ja… Samenvattend: het was dus een rommeltje bij de boekhouding en die verbetering van inzicht kwam ook niet. Maar, wacht nou eens even. Als dat rapport er al in 2009 lag, waarom moet het dan nog twee en een half jaar duren voordat er iets aan gedaan wordt? De zes gemeenten die bij Avalex zijn aangesloten en Avalex zelf hebben lang gewacht voordat er maatregelen werden genomen.

Van een bedrijf met eerder genoemde wensen verwacht je na het uitkomen van het Berenschot-rapport niet direct deze passieve houding voordat er rigoureus wordt ingegrepen. Momenteel worden er wel verbetermaatregelen uitgewerkt; de kwaliteit van de voortgangsrapportages moet omhoog en de rol van de accountant (o, dus die was er wel..?) moet worden versterkt. Nu, anno 2012, vinden ze dat er iets aan gedaan moet worden. Het mag een keer tijd worden. Bovendien beraden ze zich op verdere maatregelen in de personele sfeer, en misschien komt er nog een comité die de zaken moet controleren. Je kunt je afvragen waarom eigenlijk, omdat in het eindrapport van adviesbureau Berenschot ook stond dat de raden in de vorm van een Algemeen Bestuur de tussenrapportages zouden controleren, en ja, ook het financieel beheer zou door hen worden gecontroleerd. Waarom heeft het Algemeen Bestuur niets opgemerkt?

Waarom is er zo lang getreuzeld en is er na het Berenschot-eindrapport niet meteen ingegrepen? Een Dagelijks Bestuur, een Algemeen Bestuur, zes gemeenten, een accountant en Avalex zelf. Hebben ze dat rapport al die tijd collectief over het hoofd gezien, is het in een la verdwenen of heeft niemand aan de bel durven of willen trekken? Onbegrijpelijk.

De zes gemeenten zouden eigenlijk gezamenlijk de mouwen moeten opstropen en een paar behoorlijke bezems bij de gemeentereiniging moeten lenen om daarmee bij Avalex eens flink aan de slag gaan. Haal die bezem er maar door, het is ten slotte voorjaar. En als ze die klus grondig aanpakken vegen ze dat idiote, en blijkbaar niet gebruiksvriendelijke automatiseringssysteem meteen ook even naar de eeuwige cijfervelden.

Det.

Uit de krant