Logo telstar-online.nl

Column: Beknot

  •   keer gelezen   Columns

Det weet wat er leeft in ons dorp. Deze Pijnackerse neemt geen blad voor haar mond en beschrijft het wel en wee al enige jaren in haar column op Telstar Online.

Een trieste aanblik is het, al die lege woningen. Waar je ook kijkt in dorp of stad, of het nu oude of nieuwe woningen zijn, overal is leegstand. Er schijnt dan ook van alles mis te lopen in de woningsector. Minister Spies heeft nu een wetsvoorstel ingediend om het zogenoemde ‘scheefwonen’ tegen te gaan, want scheefwonen verstoort de woningmarkt. Honderdduizenden woningen blijven te koop staan, de bouw van nieuwbouwwoningen schijnt sterk te krimpen en de wachtlijsten in de sociale huursector groeien.

Nu wordt nog grotendeels naar de woning zelf gekeken bij het bepalen van de hoogte van de huur; aantal kamers, oppervlakte, verwarming, omgeving enz. Als het voorstel van de minister wordt goedgekeurd, wordt er straks naar het gezamenlijke inkomen van de bewoners gekeken om de huur te bepalen. Bij de berekening van het jaarsalaris zou het dan de bedoeling zijn om het inkomen van het hele gezin mee te rekenen, dus ook de inkomsten van kinderen met baantjes tellen dan mee. Op deze manier denken ze de huurders met hogere inkomens naar een koopwoning te kunnen dwingen om zo meer sociale huurwoningen vrij te krijgen voor mensen die het echt nodig hebben en nu op een wachtlijst staan. Scheefwoners zelf zijn zich misschien van geen kwaad bewust, maar krijgen dan wel een etiket met een negatieve lading opgeplakt.

Enkele woningcorporaties staan niet te springen om aan dit plan mee te werken. Logisch eigenlijk want scheefwoners zijn de ideale huurders. Ze betalen trouw hun huur, hebben dus weinig tot geen achterstand en willen niet weg uit hun woning. Vermoedelijk zijn woningcorporaties stiekem best blij met scheefwoners en willen ze die liever helemaal niet kwijt. Daarnaast zal het voor de corporaties moeilijk worden om te beoordelen wie van hun huurders de scheefwoners zijn. Hebben ze straks inzicht in eventueel opgebouwd vermogen van de huurder? Misschien moet daarbij de belastingdienst worden ingeschakeld. Lastig voor woningcorporaties, al die bureaucratie. Wanneer dit voorstel wordt goedgekeurd kun je je afvragen hoe het zal worden uitgevoerd en gecontroleerd. Bovendien wordt er een stuk vrijheid van de huurders ingeleverd, namelijk de manier waarop ze hun gezinsinkomen besteden.

Stel dat het doel van dit wetsvoorstel bereikt zou worden, en de scheefwoners inderdaad naar koopwoningen doorstromen; dan zou de mix (sociaal en financieel) van bewoners in een wijk vervagen waardoor je weer grotere verschillen krijgt tussen goedkopere en duurdere wijken. Een bijkomstigheid die plotseling een stuk minder belangrijk schijnt te zijn geworden.

Er blijkt maar weer eens te positief gedacht te zijn in ons ‘vrije’ land. We gaan Amerika achterna wat dat betreft; het kan niet op mensen. Tegen de klippen op dure koopwoningen bouwen en hypotheken verstrekken die veel mensen niet meer kunnen opbrengen. Dan blijkt er nu ineens grote vraag te zijn naar betaalbare huurwoningen, en die zijn er gewoon te weinig. Ben benieuwd of deze wet zal worden aangenomen. Vrij wonen is dan misschien een gepasseerd station. Regelzucht van bovenaf om de gevolgen van eerdere beslissingen te verminderen lijkt troef. Als dit voorstel wordt goedgekeurd, zullen veel mensen worden beknot in hun vrijheid van wonen en in de besteding van het gezinsinkomen.

Det.

Meer berichten