Stichting Kabeltelevisie Pijnacker zoekt Leden voor de Raad van Toezicht
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo telstar-online.nl

Stichting Kabeltelevisie Pijnacker zoekt Leden voor de Raad van Toezicht

  •   611 keer gelezen

Per 1 januari 2019 wijzigt Stichting Kabeltelevisie Pijnacker (SKP) haar bestuursstructuur. Er wordt overgestapt op een kleiner, slagvaardiger bestuur, dat samen met de directeur het beleid bepaalt, beheer voert en leiding geeft aan de dagelijkse, operationele gang van zaken.

De stichting krijgt daarnaast een Raad van Toezicht (RvT) die als taak heeft toe te zien op de maatschappelijke effecten en resultaten van SKP. Ook adviseert de RvT gevraagd en ongevraagd het bestuur over aangelegenheden betreffende beleid en beheer. Tot slot benoemt, schorst en ontslaat de RvT de leden van het bestuur. De RvT bestaat uit tenminste drie en maximaal vijf personen.

SKP zoekt een aantal gegadigden (v/m) voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Als basis gelden voor een RvT-lid de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken:weet zich verbonden met de missie en doelstellingen en is abonnee van SKP;vervult / heeft vervuld een actieve rol in het maatschappelijk leven en kan bogen op een brede maatschappelijke belangstelling;werkt op een open, transparante en professionele wijze, is gericht op samenwerking en kan functioneren in een collegiaal team;wil een inspirerende sparringpartner zijn naar collega-leden van de RvT en de leden van het bestuur;is integer en onderkent tijdig mogelijke belangenverstrengeling;heeft een gezonde dosis kritisch vermogen en heeft plezier in het toezichthouden; is bereid voldoende tijd en energie ter beschikking te stellen voor het bijwonen van de vergaderingen.

Specifiek zoekt SKP kandidaten met een behoorlijke kennis en ervaring op het gebied van financiën, van telecommunicatie en bedrijfsvoering.

De RvT komt in elk geval tweemaal per jaar bijeen om de resultaten van SKP te toetsen aan de gemaakte plannen in de breedste zin van het woord: financieel, operationeel, maatschappelijk en commercieel. Het lidmaatschap van de RvT is in beginsel onbezoldigd. Kosten gemaakt in de uitoefening van de functie, worden vergoed.

Belangstelling voor deze vacature kunt u tot 1 november per e-mail kenbaar maken door toezending van uw cv en motivatie naar de bestuursvoorzitter, de heer P. Goud via goud@office.skpnet.nl. Voor nadere informatie kunt u met hem contact opnemen via het kantoor van SKP, telefoon 0800-2352249.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9767773&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227765&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>