<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo telstar-online.nl
Foto: Martijn Mastenbroek
Foto: Martijn Mastenbroek

Kadernota: gemeente heeft weer wat lucht

  •   962 keer gelezen

Vanmiddag maakte het college van burgemeester en wethouders de kadernota 2017 bekend. De kadernota toont voor de periode 2017-2021 zwarte cijfers. Dat biedt ruimte om een samenhangend pakket van voorstellen te doen voor nieuw beleid. De titel van de kadernota 2017 luidt dan ook: investeren in de samenleving.

De voorstellen richten zich voornamelijk op de thema's sociaal domein, duurzaamheid en veiligheid. Zo wordt onder andere gevraagd extra geld uit te trekken voor jeugdhulp. "We richten ons daarbij op drie pijlers", aldus wethouder José van Egmond. "Het lokaal innovatie lab, traumasensitiviteit en het proefproject één gezin, één plan, één budget. Bij het innovatie lab willen we concreet voorstellen om bij vormen van GGZ-problematiek meer gezinsgericht in plaats van kindgericht te gaan werken. Bij traumasensitiviteit moet je denken aan cursussen voor leerkrachten om kinderen van statushouders doelgericht te ondersteunen bij het verwerken van trauma's." De WMO zou zich met extra budget meer kunnen richten op de ontwikkeling van de (arbeids)vaardigheden van cliënten. "Denk bijvoorbeeld aan mensen die langdurig in de bijstand zitten of statushouders die de taal onvoldoende spreken. Het activeren en naar werk begeleiden van deze groep mensen vraagt een intensieve en vaak langdurige begeleiding", vertelt wethouder Bernard Minderhoud. "Met extra geld kunnen we daarmee aan de slag en de kansen op de arbeidsmarkt voor deze groep mensen vergroten."

Het college is ook van plan om dit jaar nog 25.000 euro te besteden aan intensivering van de handhaving. Burgemeester Ravestein: "Het gaat om 50.000 euro extra per jaar, maar we willen medio 2017 al starten. Met het geld kunnen we meer gericht inzetten. Denk bijvoorbeeld aan het inhuren van extra handhavers om de drank- en horecawet nog beter te handhaven." Tot slot is de herinvoering van de monumentensubsidie noemenswaardig. Deze werd in 2011 afgeschaft wegens bezuinigen. Het gaat om 35.000 euro. "Niet ontzettend veel, maar voor sommige eigenaren van gemeentelijke monumenten kan het nét dat steuntje in de rug zijn", aldus de burgemeester.


2 reacties

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9767773&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227765&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227769&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>