Hoe staat het met de centrumplannen? (2)

Algemeen 9 keer gelezen

Pijnacker - Er is wethouder Ben de Vries (VVD) veel aan gelegen om de uitbreiding van het centrum met winkels en woningen snel te voltooien. “Dat heeft bij mij een bijzonder hoge prioriteit

.

"Er wordt al meer dan tien jaar over gepraat. Maar er zit schot in de zaak. Er worden nu leidingen gelegd of omgelegd en er is veel in voorbereiding. Op korte termijn zal ik duidelijkheid over de juiste planning kunnen geven", zei de wethouder vorige week vrijdag in het maandelijkse persuurtje.

De wethouder zei ook dat hij intensief overleg heeft met ontwikkelaar ABB. “Het vaststellen van een juiste planning is daar een belangrijk onderdeel in. Er moet schot in de zaak komen. Er zijn nog wel wat hangpunten.” Het verhaal dat de gemeente in gebreke gebleven zou zijn door geen boeteclausule richting ABB vast te leggen voor het geval er termijnen worden overschreden, vond hij niet van al te groot belang. “Er zijn leveringsvoorwaarden, die zijn duidelijk.”

Parkeergarage

Het deel van de parkeergarage dat onder het Raadhuisplein gelegen is, zal volgens De Vries “op zeer korte termijn” in gebruik genomen worden. De garage is eigendom van het Spoorweg Pensioen Fonds (SPF). Zoals wellicht bekend was dit deel van de parkeergarage lek. “Dat klopt”, zegt De Vries. “Bij de verbinding met het andere deel van de garage zaten wat haarscheurtjes, die problemen zijn nu opgelost. Hoewel de capaciteit van de huidige garage voldoende is, zal het tweede deel binnenkort opengesteld worden. Dat is vooral belangrijk als de beoogde uitbreiding van de parkeergarage ter hand genomen wordt. Dan vervalt namelijk de bovengrondse parkeergelegenheid op de hoek van de Oostlaan en de Kerkweg”, aldus de wethouder, die nogmaals benadrukte dat het centrum “hoog” op zijn prioriteitenlijst staat.

In de commissie Ruimte van dinsdag 9 september liet de wethouder weten dat aanvullende afspraken “Binnen handbereik zijn” en dat hij “zo spoedig mogelijk” met nadere informatie naar de gemeenteraad zal komen.

Uit de krant