Rabobank vaste partner Oostlanddag
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo telstar-online.nl
Fabian van der Horst en Sander Vroom zijn er trots op dat de Rabobank als enig bedrijf al meer dan tien jaar direct betrokken is bij de organisatie van de Oostlanddag.
Fabian van der Horst en Sander Vroom zijn er trots op dat de Rabobank als enig bedrijf al meer dan tien jaar direct betrokken is bij de organisatie van de Oostlanddag.

Rabobank vaste partner Oostlanddag

  •   208 keer gelezen   Actueel

Bij de Rabobank Zuid-Holland Midden vinden ze het eigenlijk best bijzonder dat ze het enige 'gewone bedrijf' zijn in de organisatie van de Oostlanddag. Verder zijn het de deelnemende gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp en de diverse ondernemersverenigingen in deze gemeente en in het Oostland als geheel, die in het organisatieteam vertegenwoordigd zijn.

Directeur bedrijven Fabian van der Horst en marketingman Sander Vroom verklappen dat ze er zelfs een beetje trots op zijn dat ze al elf jaar zo'n prominente rol spelen bij de Oostlanddag.

Anderzijds is het misschien helemaal niet bijzonder of zelfs gewoon, de rol en de positie van de coöperatieve bank. De Rabobank is al een eeuw heel prominent thuis in het Oostland, zowel voor particulieren als bedrijven en organisaties.

Het gaat Fabian en Sander niet om de aantallen klanten, maar het totaal is zodanig, dat het niet zo heel ver bij het inwonertal van de gemeente Delft vandaan zit. Delft en Midden-Delfland behoren net als het gehele Oostland tot het werkgebied van de bank die zo een prachtige brug kan slaan tussen de kennis van Delft en de praktische toepassing van die kennis in het Oostland.

Verbinden
De rol van de bank is altijd verbinden geweest en alleen al vanuit dat oogpunt is de rol bij de Oostlanddag voor de hand liggend en logisch. Vanuit het coöperatieve karakter van de bank vanaf de oprichting een eeuw geleden ging het altijd om samenwerken en verbinden. Met elkaar kennis ontwikkelen en versterken en met elkaar geld genereren en benutten voor verdere ontwikkeling. Het gebeurde toen en het gebeurt nog.

Toen de Oostlanddag vorig jaar tien jaar bestond, was de verleiding groot om terug te kijken. Maar in plaats daarvan werd er tien jaar vooruit gekeken. De vraag werd gesteld: waar staan we over tien jaar en hoe ziet onze wereld er dan uit? En wat kunnen of moeten we doen om daar alvast nu op vooruit te gaan lopen?

Fabian van der Horst is als bankdirecteur bedrijven al een aantal jaren prominent aanwezig bij de Oostlanddag en niet alleen door zijn lengte. Hij zegt: "Een van de resultaten van die tiende Oostlanddag was een NetwerkApp met een eigen Oostlandcommunity, een online platform waar iedereen ervaringen kan delen, onder meer op het vlak van verduurzaming, kennisontwikkeling, circulaire economie, innovatie, kortom alles waar bedrijven en instellingen iedere dag mee bezig zijn. Met als doel dat je niet alleen tijdens de Oostlanddag zaken en ervaringen uitwisselt maar het hele jaar door."

Het kan volgens Fabian geen kwaad om die App tijdens de elfde Oostlanddag nog eens onder de aandacht te brengen. Het is duidelijk dat de App, of beter gezegd het gebruik ervan, nog tijd nodig heeft. Net als met alles gaat het hier ook bewustwording van het nut. Het moet als het ware een gewoonte worden om hem te gebruiken en om je er op aan te sluiten. Je hebt niet vanzelf een groot en nuttig online platform. Daar moet je echt aan werken."

Blijvend vernieuwen
Bij de Rabobank zijn ze van nature gewend om voorop te lopen en te entameren bij het constante werken aan vernieuwing en verandering binnen bedrijfsleven en samenleving. Zo werkt de bank ook mee in het organisatieteam van de Oostlanddag.

Sander Vroom: "Alleen al het organisatieteam zelf ontwikkelt zich voortdurend. Regelmatig treden er nieuwe mensen aan vanuit de organiserende partners en regelmatig wisselt ook de voorzitter. Het gevolg is dat er weer nieuwe ideeën en plannen ontstaan. Een van de vernieuwingen is dat er deze keer geen trendwatcher of goeroe een verhaal komt houden, maar dat drie aansprekende en inspirerende ondernemers uit het werkgebied over hun onderneming vertellen. Met daarbij meer mogelijkheden voor interactie met de zaal. Zo ben je door vernieuwing voortdurend bezig om zo'n evenement fris en nieuw te houden."

Zo ziet Fabian van der Horst het hele jaar door de rol van de Rabobank. "Wij willen als bank voortdurend partijen ertoe aanzetten om verder te kijken dan alleen het eigen bedrijf of de eigen branche. Natuurlijk is daar je focus als ondernemer voortdurend op gericht, maar regelmatig moet je je even oprichten om te zien wat er verder nog te koop is in de wereld. Een voorbeeld van onze bemoeienis daarbij is, dat we vorig jaar in samenwerking met VNO NCW en Ondernemend Lansingersland in twee sessies meer dan 300 ondernemers een bezoek hebben laten brengen aan Robo Valley en Robo House in Delft, om te laten zien wat er allemaal mogelijk is aan automatisering en robotisering. Dat is een kwestie van partijen bij elkaar brengen."

Kernwaarden
Zo ondersteunt de Rabobank ondernemers individueel en groepsgewijs. Sander Vroom: "We willen ondernemers en bedrijven helpen en ondersteunen bij het groeien en innoveren. En natuurlijk zijn we daarbij gericht op belangrijke thema's als duurzaamheid, circulaire economie, nieuwe bronnen van energie, enzovoort. We hebben een challenge georganiseerd over circulair ondernemen en bedrijven in de regio Oostland gevraagd om zichzelf en elkaar uit te dagen op dit vlak. Het is mooi om te zien dat bedrijven die uitdaging meteen aangaan.  Het gaat daarbij echt niet alleen om de grotere bedrijven. Het is voor iedereen van belang en interessant om bezig te zijn met het verkennen van nieuwe mogelijkheden en kansen. Elkaar uitdagen, kennis uitwisselen en buiten de geijkte paden durven denken, daar begint het vaak mee."

Een uitdaging richting de toekomst om stappen te zetten bij het verduurzamen van 'gebouwen' op het vlak van energiegebruik, materiaalgebruik, arbeidsvreugde, enzovoort. De Rabobank stelt een 'coöperatief cadeau' beschikbaar in de vorm van een budget om echt stappen te kunnen maken op dit vlak.

Zo wil de bank ook een vooraanstaande rol spelen bij de benodigde energietransitie waar we middenin zitten. Ook hier is het van belang om kennis te bundelen en de regelgeving te 'ontloketten'. Verantwoordelijke instanties moeten elkaar niet in de weg zitten maar juist de krachten bundelen.

Voedselproductie
Een andere zaak waar  de Rabobank – mondiaal, nationaal en lokaal - mee bezig is, betreft verduurzaming en vernieuwing van de voedselproductie. Een vraag is: hoe zorgen we er voor dat in 2050 negen miljard mensen op een gezonde manier genoeg te eten hebben, zonder dat de aarde als bron van al dat voedsel er aan onderdoor gaat.

Dat vereist de inzet van nieuwe technieken, zoals robots en drones, kortom kunstmatige intelligentie en robotica. Ook op dit vlak wil de Rabobank 'de slimme koppen in Delft' verbinden met de 'praktische toepassers' in het Oostland, waar grote tuinbouwbedrijven graag gebruik maken van nieuwe technieken: zoals drones die de teelt van bovenaf monitoren, die kijken of de planten overal voldoende water en voeding krijgen of er haarden met ziekten en plagen te zien zijn. Fabian wijst op een bedrijf met de naam "Pats" dat met moderne technieken op een milieuvriendelijke manier insecten elimineert.

Regelmatig organiseert de Rabobank bijeenkomsten op locatie voor ondernemers over onderwerpen die vandaag, morgen of later spelen. Neem een thema als de Brexit waar talloze transportondernemers in het werkgebied mee te maken hebben. Je kunt wel zeggen: we wachten het lijdzaam af, maar beter is het om je zo goed mogelijk voor te bereiden als onderneming én als sector. Ook dat is een vorm van kennisbundeling en kennisuitwisseling.

Betekenisvol
Fabian van der Horst tot slot: "We willen als Rabobank betekenisvol zijn voor de samenleving in de hele breedte, zowel voor particuliere huishoudens als voor bedrijven en organisaties en met onze producten spelen we zo veel mogelijk in op de ideale combinatie van economisch nuttig en aantrekkelijk enerzijds en goed voor milieu en verduurzaming anderzijds. Die twee kunnen het beste hand in hand gaan. Als iets goed is voor het milieu en voor je portemonnee, wie kan er dan nog wat op tegen hebben?"

Fabian en Sander zeggen dat ze geen dag niet met plezier naar hun werk gaan. De kick van het werk vinden ze vooral de omgang met allerlei mensen en samen met andere mensen dienstverlenend bezig en verder komen.

Fabian: "Dingen zitten wel eens tegen en niet alles gaat vanzelf. Daar kun je wel over piepen, maar beter is het om te kijken hoe je er mee om gaat en hoe je de problemen oplost."

Er wordt van buitenaf uiteraard naar een bank gekeken als potentiële geldgever. Dat is logisch, daar ben je bank voor. De bank stelt graag geld beschikbaar. Zo is er een budget van 100 miljoen euro groene financiering voor de verduurzaming van gebouwen.

Ook is er een actie gaan met als titel Rabo Club Support. Daarbij ondersteunt de bank het verenigingsleven bij verduurzaming van gebouw en energieverbruik.

Zo maar geld schuiven is niet meer van deze tijd. Er moet een plan zijn en een tegenprestatie. Fabian van der Horst noemt als voorbeeld de Ride for the Roses van een paar jaar terug. Ook toen werd er naar  de bank gekeken als sponsor. Zomaar sponsoren doet de bank niet meer. De leden van de bank bepalen via de Ledenraad waar het geld naar toe gaat. En natuurlijk was The Ride een mooi doel, maar dat werd praktisch ingevuld door honderd bankklanten te laten mee fietsen en daarvoor uiteraard entreegeld te betalen. Er samen iets moois van maken is veel meer dan alleen geld schuiven…

De Rabobank richt het vizier op de toekomst.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9767773&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227765&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>