Muziekschool Pijnacker staat ineens op straat
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo telstar-online.nl
Vrijdag gaf de Muziekschool een zomerconcert in de Ontmoetingskerk.
Vrijdag gaf de Muziekschool een zomerconcert in de Ontmoetingskerk.

Muziekschool Pijnacker staat ineens op straat

  •   3895 keer gelezen   Actueel

De Muziekschool Pijnacker, het Pijnackers Kamerorkest en het Repair Café Pijnacker-Noord staan ineens op straat. De lokalen waar ze bij basisschool De Schatkaart aan de Groen van Prinstererlaan gebruik van maken, worden door de gemeente 'gevorderd' voor het Stanislascollege aan de Sportlaan dat een paar lokalen tekort komt.

De gemeente heeft dat per brief aan De Schatkaart meegedeeld en nog niet eens direct aan de betrokken huurders zelf. "Wij moesten het van de geschrokken schooldirecteur vernemen", zegt Agnes Melis, de voorzitter van de Muziekschool Pijnacker.

Ze is meteen gaan bellen naar onderwijswethouder Peter Hennevanger en burgemeester Francisca Ravestein die verantwoordelijk is voor kunst en cultuur. Onlangs belegde ze een Cultuuravond in Nootdorp waarbij alle cultuurbetrokkenen in de gemeente hun wensen kenbaar konden maken, ook over huisvesting. 'We willen een Cultuurhuis, liefst met podium', werd er geroepen. Intussen was de brief waarin de Muziekschool Pijnacker en andere gebruikers uit De Schatkaart worden gestoten, onderweg naar de verhuurder. "We waren verbijsterd dat wij enkele weken voor de schoolvakantie te horen krijgen dat we naar andere huisvesting op zoek moeten en dat de gemeente niet de moeite neemt om onszelf en de andere gebruikers daarover in te lichten", zegt Agnes Melis. De Muziekschool Pijnacker was na een moeizame zoektocht door het dorp heel blij met De Schatkaart en kon daar iedere dag voor de lessen meerder ruimten gebruiken, juist ook op tijden dat de basisschoolleerlingen er niet waren. Ze heeft nog geen idee waar de bijna tweehonderd leden tellende Muziekschool zo snel naar toe kan. Tijdens het Zomerconcert in de Ontmoetingskerk afgelopen vrijdag heeft de voorzitter de ouders en andere aanwezigen gevraagd mee te denken.

Een gesprek met de wethouder onderwijshuisvesting en de burgemeester als cultuurverantwoordelijke wordt haar niet toegestaan. Ze praat vrijdag alleen met de onderwijswethouder. Ook dat vindt zij erg jammer. "Graag zou ik met beide bestuurders praten omdat ze er allebei nauw bij betrokken en verantwoordelijk voor zijn. Ik wil graag begrijpen hoe het kan dat een besluit genomen wordt waarbij op zijn minst de indruk wordt gewekt dat de consequenties op andere aandachtsgebieden niet zijn overzien. Of is er wel over nagedacht en worden de gevolgen voor cultuur en sociaal domein niet belangrijk gevonden? Denkt de gemeente echt dat wij binnen een maand nieuwe huisvesting hebben? Ook wilde ik graag Bart Ennema van het Repair Café meenemen naar het gesprek, we zitten immers in hetzelfde schuitje. Dat werd maandag ook niet toegestaan door de gemeente. Heel vervelend en weinig constructief allemaal." Zoals gezegd wordt ook het Pijnackers Kamerorkest getroffen door de mededeling dat de lokalen van De Schatkaart een andere bestemming krijgen.

Het PKO oefent wekelijks in De Schatkaart. PKO-voorzitter Jan Zandijk zegt: "De verbinding tussen de Muziekschool en het PKO is een stevige. Dus als de Muziekschool uit De Schatkaart weg moet, zijn wij daar ook de dupe van. Het is toch eigenlijk zot dat op zo'n korte termijn zowel de Muziekschool als het Repair Café daar weg moeten zonder dat de gemeente een alternatief biedt? Ik hoop dat de gemeente inziet dat je zo niet met goede culturele en maatschappelijke organisaties om hoort te gaan."

Het Repair Café Pijnacker-Noord is al in gesprek met de Pijnackerse bridgeclubs PBC en Multi Bridge die recent het voormalige uitvaartcentrum aan de Thorbeckelaan hebben verworven. Het Repair Café is eens per maand op zaterdagmorgen open. De Muziekschool Pijnacker heeft vijf tot zes dagen per week huisvesting nodig in meerdere lesruimten tegelijk. Dus is het nieuwe bridgehome voor hen geen optie. En zo dreigt er voor de Muziekschool Pijnacker een onrustige zomerschoolvakantie!

Uiteraard hebben we de gemeente om een reactie gevraagd over de kwestie. Die luidt als volgt. "In 2015 is de gemeente er mee akkoord gegaan dat het schoolbestuur van De Schatkaart leegstaande schoollokalen beschikbaar stelt aan derden, tegen een kostenvergoeding aan het schoolbestuur, als gevolg van krimp van leerlingenaantallen op de school. Dit is zogeheten medegebruik. Hierover heeft het schoolbestuur afspraken gemaakt met de muziekschool en de wijkvereniging, over het Repair Café. Belangrijke voorwaarde is dat als de lokalen weer nodig zijn voor onderwijs dat het medegebruik dan eindigt. Het is bij het schoolbestuur en de medegebruikers bekend dat zij op zo'n moment zelf moeten zoeken naar vervangende ruimte."

"Onlangs heeft het Stanislascollege een spoedaanvraag ingediend voor huisvesting van hun groeiend aantal leerlingen. De school groeit sterk en heeft vier tot vijf lokalen nodig voor het komend schooljaar. Wettelijk gezien moet de gemeente hier voor zorgen. Daarbij kijken we eerst of er bestaande lokalen beschikbaar zijn. In overleg met het schoolbestuur van Octant/Schatkaart en directie van Stanislascollege heeft het college op 2 juli besloten om beschikbare lokalen in De Schatkaart komend schooljaar beschikbaar te stellen aan het Stanislascollege. Dit betekent voor het Repair Café en de muziekschool een einde aan de mogelijkheid van medegebruik. Wij begrijpen dat het, ondanks de bestaande afspraken, erg vervelend is voor de Muziekschool dat zij nu op stel en sprong op zoek moeten naar andere ruimte. Hoewel de Muziekschool zelf verantwoordelijk is voor vervangende ruimte gaat de gemeente met hen in gesprek." (SO)


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9767773&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227765&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>