Grote wens tijdens cultuurdebat: "We willen een cultuurhuis"
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo telstar-online.nl
Iedereen druk aan het stemmen op zijn of haar smartphone.
Iedereen druk aan het stemmen op zijn of haar smartphone.

Grote wens tijdens cultuurdebat: "We willen een cultuurhuis"

  •   703 keer gelezen   Actueel

Een cultuurhuis, dat lijkt de belangrijkste wens van cultureel actief Pijnacker-Nootdorp te zijn. Woensdagavond 26 juni vond de derde en laatste Cultuuravond plaats in de Boerenstal in Nootdorp. De avonden waren bedoeld om iedereen die op cultureel gebied betrokken is bij elkaar te brengen en de wensen in beeld te brengen.

De gemeenteraad wil in september de cultuurnota vaststellen. Voor die tijd verwacht men een advies van het Cultuurplatform. Maar dáár weer aan vooraf is er gemeentebreed een – digitale - enquête verspreid, waarin de inwoners hun wensen kenbaar konden maken. 645 mensen hebben deze enquête ingevuld. Daarmee is de enquête representatief. Volgens Marcella Delissen, beleidsadviseur Cultuur van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, hadden sommigen het invullen zo enthousiast gedaan dat er zelfs namen van bandjes, compleet met telefoonnummers, werden vermeld. Uit de enquête is een top-tien aan wensen samengesteld.

Op nummer 1 staat met stip een cultuurhuis, of multifunctionele ruimte. Verder is er behoefte aan meer samenwerking, aanbod voor jongeren, een combinatiefunctionaris (wat die precies moet gaan doen moet nog uitgekristalliseerd worden), een centrale agenda, een cultuurmakelaar (ook nog in te vullen wat die moet gaan doen), een Cultuurraad naast het Cultuurplatform (zoals er nu een Sportraad naast het Sportplatform is) en nauwere samenwerking met de gemeente. Ook is onderzocht wat de inwoners van Pijnacker-Nootdorp aan activiteiten bezochten. De Oranjefeesten staan met prominent op één, direct gevolgd door De Verbeelding, op drie het Dobbelentefestival, de vierde plaats was voor theatervoorstellingen in CulturA en de bibliotheek, en op nummer vijf de Nootdorpse Kortebaandraverij. Wat mensen buiten de gemeente bezoeken zijn festivals, toneelvoorstellingen en grote musicals en galerieën. 63 procent van de respondenten zoekt zijn culturele plezier in Delft of Den Haag, 59 procent in Rotterdam en 38 procent in Zoetermeer.

Tien pagina's tips kwamen er binnen. Daarbij wordt onder meer genoemd: tijdige communicatie, het opzetten van een Filmhuis, kinderactiviteiten, cursusmogelijkheden, ruimte voor theater (het eerder genoemde multifunctionele centrum), expositieruimte, vooral betaalbaar aanbod en ondersteuning door de gemeente in de vorm van van begeleiding, ontwikkeling en financiën. Mensen ervaren het als prima dat er een goed aanbod is in de omliggende gemeenten. De aanwezigen in de Boerenstal konden na al deze informatie brainstormen over wat ze zouden willen als budget geen probleem zou zijn. Met de Mentimeter – een programma waarmee je met je smartphone kunt stemmen – werd opnieuw een top-tien samengesteld. Ook hier kwam het Cultuurhuis als nummer één naar voren, gevolgd door 'meer aandacht voor jeugd', een uit-agenda, samenwerking, kunst in de openbare ruimte, oefen- of atelierruimte, bekendheid Team4Talent op het gebied van cultuur, expositieruimte, een Filmhuis en City Marketing.
Lang werd gesproken over het gewenste cultuurhuis. De vraag is of dit alleen een plek met een podium moet zijn of juist een multifunctionele ruimte. Een oude school opknappen werd genoemd. CulturA is niet groot genoeg voor grote optredens. Misschien eenmaal per jaar een grote circustent neerzetten voor die echt grote optredens?

Er blijkt flinke behoefte aan repetitie- of cursusruimtes. Een ruimte waarin verschillende disciplines naast elkaar werken kan wederzijds inspirerend werken. En dan: moet er in iedere kern een cultuurhuis komen? 'Ja', was het antwoord, als er geen grenzen aan het budget zouden zijn. Zeker de jeugd van twaalf tot zeventien jaar blijft lastig te bereiken. Men kiest eerder voor sport dan voor cultuur. Jeugdland is prachtig voor jonge kinderen, maar wat is er de rest van het jaar? Zet Jongerenwerkers en de SWOP in, ook om samenwerking te bevorderen.

De uit-agenda blijft een grote wens. Een centrale plek waar iedereen kan vinden wat er is en waar je bij de planning rekening kunt houden met andere grote festiviteiten. En dan blijft: wie gaat hem bijhouden? De afdeling Cultuur van de gemeente?

Burgemeester Ravestein, portefeuillehouder Cultuur, zegde toe dat alle opmerkingen zullen worden meegenomen. "Hoe dit allemaal moet worden ingevuld zal nog enig denkwerk vergen", eindigde ze met een understatement.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9767773&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227765&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>