Zorgen over drinkwater
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo telstar-online.nl
In 2017 is ook in het drinkwater van Pijnacker-Nootdorp de giftige stof GenX aangetroffen.
In 2017 is ook in het drinkwater van Pijnacker-Nootdorp de giftige stof GenX aangetroffen.

Zorgen over drinkwater

  •   2654 keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - Op 30 april jongstleden werd bekend dat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat voornemens is om een vergunning te verlenen voor het directe lozen van giftige stoffen op de Nieuwe Merwede, met als doel de illegale lozingen van GenX te legaliseren. De stoffen zijn zeer schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Dit staat gelijk aan het belonen van slecht gedrag, stelt de fractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is voornemens om aan Chemours in Dordrecht een vergunning te verlenen voor de directe lozing van maximaal vijf kilo aan de giftige stof GenX en maximaal twee kilo giftige stof PFOA op de Nieuwe Merwede in Dordrecht. Via deze vergunning wil de minister de in 2017 geconstateerde illegale directe lozingen van GenX legaliseren en de lozing van PFOA verlengen. Uit onderzoek is namelijk gebleken, dat de aanwezigheid van deze stoffen in het water wordt veroorzaakt door neerslag uit de lucht. Door afspoeling van hemelwater belanden deze stoffen uiteindelijk in de Nieuwe Merwede. Hierdoor worden het milieu en de gezondheid van de bewoners in Dordrecht en Sliedrecht geschaad.

Illegaal
In 2017 constateerde Rijkswaterstaat dat Chemours vanaf het bedrijfsterrein GenX op de Merwede loosde. Tot die tijd was dit niet bekend. Uit onderzoek bleek, dat de aanwezigheid van deze stof in het water wordt veroorzaakt door neerslag vanuit de lucht. Door afspoeling met hemelwater belandt deze stof uiteindelijk in de Merwede.

Bevoegdheden
Rijkswaterstaat is het bevoegd gezag voor het rijkswater en daarmee verantwoordelijk voor directe lozingen op de Nieuwe Merwede. De provincie is verantwoordelijk voor indirecte lozingen en voor de omgevingsvergunning van Chemours. De provincie stuurde actief op het terugdringen van indirecte lozingen via de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Dordrecht en heeft begin 2017 de vergunning van Chemours teruggebracht voor het lozen van fluorhoudende stoffen teruggebracht van maximaal 6.400 naar maximaal 2.035 kg/jaar. Vanaf 2019 mag het bedrijf nog maximaal 140 kg per jaar indirect lozen en vanaf 2021 is nog slechts een lozing van 20 kilo toegestaan.

Legaliseren
Rijkswaterstaat heeft Chemours opgedragen om voor de lozing van deze fluorhoudende stoffen alsnog een vergunning aan te vragen, omdat het hierdoor eenvoudiger wordt om te handhaven. Hierdoor wordt het door de provincie ingezette beleid, namelijk het actief terugdringen van de (indirecte) lozingen, feitelijk doorkruist.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: "Onze fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de legalisering van de directe lozing van GenX op de Nieuwe Merwede. We maken ons ernstige zorgen over de nadelige gevolgen hiervan voor de volksgezondheid en het milieu. In plaats van een vergunning te verlenen voor deze lozing, moet de lozing worden teruggebracht naar nul. Wij hebben het provinciebestuur dan ook gevraagd om zich proactief op te stellen in deze onwenselijke situatie en het Rijk op te roepen om de vergunning aan Chemours niet te verlenen."

"In 2017 is door het drinkwaterbedrijf Dunea aangegeven dat ook in het drinkwater in onder andere Pijnacker-Nootdorp de giftige stof GenX in het drinkwater is aangetroffen. De stof is gevonden in de drinkwaterbron van Dunea, de Afgedamde Maas. Het is zeer goed mogelijk dat deze giftige stof in het drinkwater is beland via de lozing van GenX door het chemische bedrijf Chemours in Dordrecht", schrijft de partij aan het college van Pijnacker-Nootdorp.

Weet u of er nog steeds GenX aanwezig is in het drinkwater in onze gemeente? Hebt u een beeld van de nadelige gevolgen van GenX in het drinkwater voor de veiligheid van de inwoners in onze gemeente? zijn enkele vragen die de partij op korte termijn beantwoord wil zien.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9767773&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227765&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>