Over vossen en vogels | Telstar Online - Actueel nieuws uit Pijnacker-Nootdorp
Logo telstar-online.nl
Een vos eet vlees en vruchten (foto: Gerard de Hoog)
Een vos eet vlees en vruchten (foto: Gerard de Hoog)

Over vossen en vogels

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - Vroeger waren vossen zeldzaam in de omgeving van Pijnacker-Nootdorp. Tegenwoordig zijn ze hier talrijker, omdat er door de aanleg van recreatiebos meer schuilmogelijkheden zijn.

Vorige week schreef ik dat er de afgelopen twee jaar muskuseenden ten prooi zijn gevallen aan een vos in de bebouwde kom van Pijnacker. Hoewel ik vaak filmbeelden heb gezien van vossen in het stedelijk gebied, moest ik wennen aan het idee dat er eentje in onze straat is geweest. Het is goed om te weten dat ze er zijn, dan kun je maatregelen treffen om kwetsbare (landbouw)huisdieren te beschermen. Ik neem het de vossen niet kwalijk dat ze muskuseenden doden. Roofdieren eten nu eenmaal vlees. Misschien was het een jonge vos die zijn geluk beproefde in het dorp. Eerstejaars dieren kunnen grote afstanden afleggen op zoek naar nieuw leefgebied.

In onze gemeente heb ik tot op heden op drie plekken een vos gezien: in een weiland bij Oude Leede, in de Groenzoom langs de Molenlaan en in een recreatiegebied langs het Virulypad. Voor zover ik weet leefden er vroeger alleen vossen bij de Ackerdijkse Plassen. Sinds enkele jaren omheinen vrijwilligers van Natuur en Milieubescherming Pijnacker een deel van de weilanden in het natuurgebied met een vossenraster: een groen/oranje hekwerk van schrikdraad om weidevogels te beschermen. Het broedsucces van de weidevogels is hierdoor toegenomen. Vossen kunnen een ingrijpende invloed hebben op vogels die op de grond broeden. Zo verdwenen grote meeuwenkolonies uit de Zuid-Hollandse duinen toen daar vossen opdoken. Ze verdreven ook de lepelaars uit hun traditionele broedgebieden. De meeuwen en lepelaars vestigden zich elders en dat bleek vooral voor de lepelaars gunstig uit te pakken.

Ook ganzen zijn een aantrekkelijke prooi voor vossen. Broedende vrouwtjes en kuikens zijn eenvoudig te bemachtigen en voedzaam. Mijns inziens kunnen vossen een belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling van de ganzenpopulatie in ons land. Nu schiet men op ganzen en vossen, waardoor er geen natuurlijk evenwicht ontstaat. Dit jaar wordt in de Ackerdijkse Plassen een experiment uitgevoerd om te onderzoeken of ganzen, die ook broeden in het met vossenraster omheinde weiland, bestreden kunnen worden door de vos. Ganzen beginnen eerder met broeden dan weidevogels. Door het vossenraster gedeeltelijk open te laten in de periode dat de ganzen al begonnen zijn met broeden, maar de weidevogels nog niet, probeert men te bewerkstelligen dat vossen de ganzenpopulatie verkleinen, zonder dat dit ten koste gaat van de weidevogels.

Caroline

Meer berichten