De rode eekhoorn kan donker gekleurd zijn. (Foto: Peter Elfferich)
De rode eekhoorn kan donker gekleurd zijn. (Foto: Peter Elfferich)

Eekhoorn in Pijnacker

Actueel 3.244 keer gelezen

In Nederland komt één inheemse eekhoornsoort voor: de rode eekhoorn. Deze fraaie zoogdieren leven vooral in bosrijke gebieden op zandgrond. De dichtstbijzijnde populatie bevindt zich in Den Haag. In de gemeente Pijnacker-Nootdorp komen ze niet voor... of toch wel?

Een mevrouw uit Pijnacker noord belt me, om te vertellen dat ze op 19 november omstreeks 9.00 uur een eekhoorn heeft gezien in haar tuin. Het dier zag er gezond uit en klom rustig in een boom. De vacht was grijzig met een beetje bruin. Volgens haar was het een grijze eekhoorn. Diezelfde middag komt haar oudste dochter thuis met het verhaal dat er op de Oostlaan een dode eekhoorn lag waar iedereen met een bocht omheen reed.

De waarnemingen herinneren me aan een Perney eekhoorn, die in 2010 ontsnapte uit een exotische dierenwinkel in Pijnacker. Met een vangkooi is het dier destijds gevangen. De eekhoorn in Pijnacker noord is waarschijnlijk ook uit gevangenschap ontsnapt. Ik vraag de mevrouw of ze foto's heeft gemaakt van de eekhoorn. Het is namelijk niet altijd eenvoudig om de uitheemse soorten te onderscheiden van de inheemse rode eekhoorn, die variabel van kleur is. Ze heeft geen foto kunnen maken. Het dier was al binnen vijf minuten uit de tuin verdwenen.

Naar aanleiding van het telefoongesprek vraag ik Vilmar Dijkstra van de Zoogdiervereniging of je eekhoorns tegenwoordig nog als huisdier mag houden. Hij antwoordt: "Het is nog steeds toegestaan om bepaalde soorten aan te schaffen en te houden. Van een aantal soorten weten we dat ze een bedreiging voor de inheemse soort vormen (bijvoorbeeld grijze eekhoorn en Pallas' eekhoorn), of we hebben daarvoor sterke aanwijzingen (bijvoorbeeld Amerikaanse voseekhoorn). Daarom zijn die soorten verboden om te houden of te verhandelen. Van andere soorten weten we niet wat het effect zal zijn als ze zich in het wild vestigen. Wat ons betreft is voorkomen beter dan genezen. We raden daarom af om eekhoorns als huisdier te houden. We kunnen ons ook niet voorstellen dat het prettig is voor deze dieren, omdat ze doorgaans in te kleine hokken worden gehouden en deze soorten weinig tot niet zijn gedomesticeerd."

Uit het bovenstaande blijkt dat het mogelijk is om een eekhoorn te zien in de omgeving van Pijnacker, maar het gaat dan vrijwel zeker om een ontsnapt huisdier. Mocht er hulp nodig zijn bij het vangen van een ontsnapte eekhoorn, neem dan contact op met Dierenambulance Den Haag: 070-3282828.

Caroline Elfferich

Uit de krant