Afbeelding

Gemeentebelangen wil onder andere aandacht voor risico's kernreactor Delft

Actueel 1.805 keer gelezen

Pijnacker-Nootdorp - Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van donderdag 11 oktober 2018 heeft de fractie van Gemeentebelangen bij de behandeling van het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Haaglanden een aantal standpunten ingenomen. Fractievoorzitter Ina Mantjes besteedde hierbij aandacht aan de volgende onderwerpen:

Zelfredzaamheid
De fractie van Gemeentebelangen heeft met instemming kennis genomen van de activiteiten die worden genoemd op het gebied van zelfredzaamheid. De fractie heeft hier vaak voor gepleit en vindt het een goede zaak dat hier nu de nodige aandacht aan wordt besteed. Wel pleit Gemeentebelangen voor regelmatige oefeningen op dit gebied binnen onze gemeente.

Uitval van mobiele telefonie
Het nationale noodnet voor telefonie is achterhaald en wordt niet meer gebruikt. Volgens de regionale brandweer zou er nu een beroep worden gedaan op de mobiele telefonie. De fractie van Gemeentebelangen heeft hier zorgen over. Mobiele telefonie valt bij een stroomstoring op een gegeven moment uit en zeker bij een langdurige stroomstoring kan hier geen gebruik meer van worden gemaakt. Wij zouden graag willen zien dat er een onderzoek plaatsvindt van welke communicatiemiddelen er gebruik kan worden gemaakt als ook de mobiele telefonie uitvalt. Het is uiteraard geen regionaal probleem maar een landelijk probleem.

Risico's kernreactor Delft
Op vragen van Gemeentebelangen in de beeldvormende vergadering van vorige week over de kernreactor in Delft werd wat al te gemakkelijk overheen gegaan. Het betreft hier een onderzoeksreactor die gekwalificeerd als een A object. In 2016 is de kernreactor in Delft zelfs in de publiciteit geweest omdat er zorgen waren over de beveiliging. Omdat deze reactor dicht bij onze gemeente staat willen wij benadrukken dat een goede risicocommunicatie hier op zijn plaats is. Onze inwoners moeten op de hoogte zijn wat zij moeten doen bij een calamiteit rond dit object. Gemeentebelangen vraagt hier meer aandacht voor.

Risico's helihaven Ypenburg
Voor wat betreft de helihaven in Ypenburg (gemeente Den Haag) wil Gemeentebelangen de risico's op het gebied van eventuele luchtvaartincidenten meer in kaart gebracht willen zien. De helihaven ligt dicht bij Nootdorp. Hoewel er rond deze helihaven nog allerlei procedures lopen hebben de inwoners van onze gemeente er recht op om te weten wat zij kunnen verwachten bij een luchtvaartincident. In het regionaal risicoprofiel staat niet voor niets vermeld dat op grond van de kengetallen luchtvaartincidenten binnen de regio Haaglanden niet kunnen worden uitgesloten.

Uit de krant