Waterman noemt infrastructuur de bloedsomloop en het zenuwstelsel van een land.
Waterman noemt infrastructuur de bloedsomloop en het zenuwstelsel van een land.

N470 onvoldoende capaciteit en veiligheid

Actueel 3.241 keer gelezen

Pijnacker-Nootdorp - "De N470 had van het begin af aan een provinciale weg moeten zijn met twee maal twee rijstroken. Nu biedt deze weg onvoldoende capaciteit én veiligheid. Ook de Komkommerweg met rotonde en de Verlengde Komkommerweg zijn absoluut noodzakelijk om bedrijven als Ammerlaan en Duijvestijn goed bereikbaar te maken", betoogde Ronald Waterman tijdens zijn lezing na de jaarvergadering van het Ondernemersfonds in de Boerenschuur van Grand Café1837.

Waterman is een autoriteit op het gebied van infrastructuur en integraal kust- en deltabeleid, en adviseur voor talloze ministeries en organisaties in binnen- en buitenland. Voor deze gelegenheid had hij zich verdiept in de problematiek in en rondom Pijnacker, en er een hele dag rondgereden. Daarnaast benoemde Waterman op zijn eigen bedaagde wijze de noodzaak van de Oostelijke Randweg voor Boezem 2. Bij Heron wees hij op het belang van de halte RandstadRail vlakbij, maar ook op het gevaar dat er geen veilige combinatie fiets/autoverkeer mogelijk is, plus dat de Nieuwkoopseweg met poller geen fatsoenlijke uitvalsweg is, zeker niet bij calamiteiten.

Daarna ging Waterman in op mobiliteit in zijn algemeenheid en benadrukte het belang van het gebruik van wat hij én, én, én noemde: wegen, spoorwegen, fiets, lopen, vaarwegen, luchtverkeer en kabels. "Iedereen zegt dat heel Nederland het gevaar loopt geasfalteerd te worden, maar het beeld op wegenkaarten is vertekend. Kijk maar eens op Google Maps, dan valt dat enorm mee", aldus Waterman, die daar ook nog bij opmerkte dat er geen extra wegen moeten worden aangelegd die natuur doorsnijden, maar bestaande wegen moeten worden verbreed. "Infrastructuur is de bloedsomloop en het zenuwstelsel van een land", was zijn stelling.

"We moeten wegbeheer koppelen aan natuurbeheer. Er zijn langs snelwegen, watergangen en taluds van spoorwegen 60.000 potentiële natuurgebieden te realiseren. De zogenoemde 'honey highway'. Waterman had vervolgens kritiek op het beladen woord rekening rijden. "Dat is complete onzin. Er komt al 14,8 miljard aan accijns binnen bij het Rijk. Daarvan wordt 7 miljard uitgegeven. En dan is bij die 14,8 miljard nog niet eens opgeteld wat we met zijn allen betalen aan het Centraal Justitieel Incassobureau", zei hij met een knipoog. "Je kunt hooguit stellen dat we nog méér rekening gaan rijden." Overigens kon voorzitter Ben van der Ploeg van het OFPN tijdens de jaarvergadering melden dat het Ondernemersfonds er gezond bij staat, en dat de meeste trekkersgebieden (deelgebieden waarin de gemeente Pijnacker-Nootdorp is opgedeeld) geen probleem hebben met het gebruik van de fondsen. Uitzondering daarop zijn de buitengebieden, die tot nu toe geen direct doel hebben gevonden voor de fondsen. Voor het bestuur een zorg, waarover binnen zeer korte termijn gesproken moet worden. Buitengebieden kampen in alle gemeentes in Nederland met hetzelfde probleem.

Uit de krant