Vanuit de wijkvereniging en de woonomgeving zijn er kritische geluiden omtrent parkeeroverlast.
Vanuit de wijkvereniging en de woonomgeving zijn er kritische geluiden omtrent parkeeroverlast.

Bridgekogel nog niet door de kerk

Actueel 1.252 keer gelezen

Pijnacker - De bridgeverenigingen Multi Bridge en PBC zijn bezig het voormalige uitvaartcentrum van De Laatste Eer aan de Thorbeckelaan in Pijnacker-Noord te kopen en om te bouwen tot 'bridgewalhalla'. Aan de plannen wordt nog steeds gewerkt: de kogel is nog niet helemaal door de kerk. Multi Bridge heeft het besluit al genomen maar PBC, Pijnackerse Bridge Club, moet het besluit formeel nog nemen. Er zijn nog krachten werkzaam om te blijven zitten waar de club al jaren zit: in de benedenzaal van het Parochiehuis aan de Oostlaan.

De besturen van het Parochiehuis en de Parochie Christus Koning willen graag dat de bridgeverenigingen gebruik blijven maken van het Parochiehuis. Ze hebben het aanbod gedaan om huisvesting daar voor vier jaar te garanderen. Overigens is het kerkbestuur formeel geen partij daarbij. Ze verhuren het pand aan de familie Van Leeuwen en die verhuurt het aan de bridgeverenigingen. De familie Van Leeuwen wil echter ook graag door met de bridgers.

Multi Bridge is verder niet in gesprek gegaan met het bestuur van de kerk. "Ons besluit staat al maanden vast. Wij zien een geweldige toekomst voor onze bridgeverenigingen voor ons in het eigen home aan de Thorbeckelaan", aldus Joop van der Spek van Multi Bridge.

Hij voegt er echter wel aan toe dat het financiële plaatje van aankoop en exploitatie van het pand erop is gebaseerd dat de PBC ook mee verkast naar het voormalige uitvaartcentrum. "Als de PBC er alsnog van af zou zien, hebben we een groot probleem. Ik verwacht dat overigens niet. Dit is echt een kans die we nooit meer krijgen. Er is nergens in Pijnacker zo'n mooie ruimte en met de horeca in eigen beheer zitten we gebeiteld. Ook financieel is het voor de twee verenigingen goed te doen", aldus Van der Spek.

De bedoeling is dat de twee verenigingen een stichting oprichten die het gebouw en de grond koopt van de Laatste Eer. Er zijn volop mogelijkheden voor een aantrekkelijke hypotheeklening, zeker als de gemeente zich garant stelt.

De verwachting is dat de gemeente dat zeker gaat doen: het risico is heel klein of zelfs afwezig voor de gemeente. De grond behoudt namelijk een hoge waarde, zeker als de gemeente ooit de bestemming zou wijzigen richting bijvoorbeeld woningbouw. Nu is de bestemming maatschappelijke doeleinden en daar past 'bridge' perfect in.

Vanuit de wijkvereniging en de woonomgeving zijn er wel kritische geluiden omtrent parkeeroverlast. Er zijn mogelijkheden om op eigen terrein 22 parkeerplekken te maken. Omdat er veel parkeergelegenheid is in de omgeving en omdat het een dure kwestie is, willen de bridgeverenigingen voorlopig elf plekken inrichten, maar als de gemeente een duit in het zakje doet, is men ook bereid om meteen alle plekken aan te leggen en in te richten, zegt Joop van der Spek.

Hij hoopt dat de PBC snel een positief besluit neemt zodat er spijkers met koppen geslagen kunnen worden. Het bestuur van de PBC was niet te bereiken, maar ingewijden binnen de vereniging schatten in dat negentig procent van de leden voor verhuizing is, vooral omdat de nieuwe huisvesting veel meer zekerheid biedt voor de toekomst. Vanavond is er dus een tweede informatie-avond voor de leden van de PBC maar waarschijnlijk wordt er dan nog geen definitief besluit genomen!

Uit de krant