Samenstelling college nog geen gelopen race
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo telstar-online.nl

Samenstelling college nog geen gelopen race

  •   2611 keer gelezen   Actueel

Pijnacker - De VVD, Eerlijk Alternatief en het CDA gaan vrijwel zeker zitting nemen in het nog samen te stellen college van Pijnacker-Nootdorp. Dat valt te lezen in het rapport van informateur Piet Melzer. De grote strijd wordt momenteel nog gevoerd tussen Progressief Pijnacker-Nootdorp en D66. Deze twee partijen komen allebei in aanmerking om een vierde wethouder te leveren.

De meeste partijen vinden dat, gezien het takenpakket en de opgaven waar de gemeente voor staat, het nieuwe college uit tenminste vier wethouders zou moeten bestaan. Een partij pleit voor drie wethouders. Vrijwel alle partijen zijn van mening dat in elk geval VVD, EA en CDA deel zouden moeten uitmaken van het nieuwe college, gelet op de verkiezingsuitslag.

Twijfel
Over de vierde kandidaat zijn de meningen verdeeld. Sommige partijen wijzen dan op het verlies van een zetel voor D66, andere zien slechts een beperkte winst voor PPN, en een beperkt hoger aantal kiezers dan D66. Ook programmatische verschillen zouden in de afweging een rol kunnen spelen. Opmerkelijk genoeg is er ook twijfel over een specifieke kandidaat-wethouder die plaats moet nemen in het college. "Er zijn twijfels geuit over de bestuurlijke kwaliteiten van één van de genoemde kandidaten", zo staat in het rapport. Het is niet bekend door wie deze twijfels zijn geuit en over wie het specifiek gaat.

Wonen, zorg en duurzaamheid
Aangezien de nieuwe raadsperiode wederom afstevent op een raadsbreed Hoofdlijnenakkoord, is de opstelling van een coalitieakkoord niet meer aan de orde. Melzer adviseert om aan de hand van de lijst met speerpunten direct aan de slag met de opstelling van een Hoofdlijnenakkoord. Grote thema's die zeker in het akkoord lijken te komen zijn woningbouwopgave, zorg en duurzaamheid. Andere uitdagingen zijn de omgevingsvisie, herstructurering glastuinbouw en de ontsluiting van de kernen. Bijzondere breekpunten zijn onder meer de Laanvaart, energieneutraliteit al in 2030 realiseren, het ontbreken van verbeterpunten inzake dierenwelzijn en niet meer vergunninghouders huisvesten dan de gestelde norm. Melzer geeft ook een suggestie mee voor de titel van het Hoofdlijnenakkoord: 'Samen verder'. "Daarmee wordt de eerder ingeslagen weg van 'Samen Doen' in gezamenlijkheid voortgezet."

Lees hieronder het hele rapport van informateur Piet Melzer.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten

Poll

als een ondergrondse container vol zit... wat doe je dan?Reageren!
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9767773&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227765&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>