Logo telstar-online.nl
Foto: Jonathan de Bruin (archief)
Foto: Jonathan de Bruin (archief)

Situatie Boezem op sommige plekken onhoudbaar

  •   keer gelezen   Actueel

Onlangs is een bedrijfsverzamelgebouw op bedrijventerrein De Boezem tot op de grond afgebrand. Slechts wat muren en verwrongen staal bleven over na een alles verzengende brand waarbij het uren duurde voordat Stedin de gastoevoer kon afsluiten.

In de gemeenteraad zijn tot in detail vragen gesteld over de brand en de toestand van het pand. De antwoorden laten nog op zich wachten en ook het onderzoek naar het ontstaan en het verloop van de brand is nog niet afgerond. Gelukkig bleef de brand beperkt tot materiële schade al werden door de brand wel een fiks aantal bedrijven 'dakloos'. Positief was dan wel weer dat er meteen mensen, ondernemers en instanties in actie kwamen om de gedupeerde mensen/ondernemers zodanig te helpen dat ze weer snel hun bedrijfsvoering konden uitvoeren en hun werk doen voor hun klanten/afnemers. In het afgebrande pand was geen sprake van bewoning, maar in andere bedrijfsverzamelgebouwen is dat wel het geval. Het gaat om legale en/of illegale bewoning maar wat het ook is: de brandveiligheid is zeer discutabel en mocht er brand uitbreken dan zijn de gevolgen niet te overzien.

De oudere bedrijfspanden op De Boezem zijn zo geconstrueerd dat aan de huidige strenge eisen aan brandwerende tussenmuren niet is voldaan. Dat zag je ook bij de brand in december: het begon in een van de pandjes en het vuur breidde zich in korte tijd zo ver uit dat het totale pand in vlammen opging. De brandweer stond machteloos en had het al lastig genoeg om de omringende panden niet ook in vlammen te zien opgaan. Daarnaast is er bij diverse panden sprake van ernstige verrommeling, verwaarlozing en ook verruwing in de onderlinge omgang, zodat verzoening ver weg is. Telstar/Eendracht heeft zwart op wit aanwijzingen dat instanties zoals gemeente, politie, brandweer, Keurmerk Veilig Ondernemen, bedrijvenvereniging De Boezem met de handen in het haar zitten om diverse onhoudbare en onverkwikkelijke situaties adequaat te behandelen en aan te pakken.

Het gevolg is dat de werk- en woonsituatie op diverse plekken nagenoeg onhoudbaar is geworden en ronduit onveilig. Zowel preventie als handhaving schiet te kort om niet te zeggen: van beide is geen sprake. De schouw voor het Keurmerk Veilig Ondernemen is onvolledig en met de zaken die daarbij worden geconstateerd wordt niets of in elk geval te weinig gedaan. We houden dit verhaal voorlopig algemeen en anoniem om bestaande spanningen tussen betrokkenen niet nog verder te laten oplopen, maar we kunnen de lezer verzekeren dat alle genoemde instanties op de hoogte zijn van de materie en ook in meer of mindere mate hebben geprobeerd te werken aan oplossingen dan wel maatregelen.

Recent kwam wethouder Bob van der Deijl – zelf ook ondernemer op De Boezem – met een startnotitie voor revitalisering, renovatie of zelfs reconstructie van het in diverse opzichten verouderde bedrijventerrein De Boezem. Het doel is om straks één veilig en net bedrijvenpark De Boezem te hebben waarbij je geen of weinig verschil hebt tussen de oude Boezem en de nieuwe Boezem, maar het woord 'correctie' schiet in alle opzichten tekort om dit doel te kunnen bereiken. Er is veel meer voor nodig en de gemeente kan en wil het niet alleen maar kan slechts animeren en stimuleren. Uiteindelijk zullen de ondernemers het zelf moeten doen. In de tuinbouw zag je bij reconstructie dat diverse verouderde bedrijven plaatsmaakten voor één nieuw bedrijf en dat dan meteen de infrastructuur werd verbeterd. Op een bedrijventerrein ligt dat een stuk lastiger, zeker als je ziet dat vijftien tot twintig ondernemers, beleggers, verhuurders eigenaar zijn van één totaal pand.

Een reconstructieplan is voor de toekomst een goed voornemen, maar biedt geen oplossing voor hier en nu. Het is zonneklaar dat diverse plekken en situaties het daglicht niet kunnen verdragen: 'dingen' mogen niet, zaken zijn onhoudbaar en puur onveilig. Handhaving vindt of niet plaats of schiet ernstig tekort. En daarbij zijn meerdere instanties betrokken of beter gezegd niet betrokken. Ze zijn niet voldoende daadkrachtig en verschuilen zich achter elkaar. College en raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp die wel in staat zijn om de verbanning van een raadslid met de Ziekte van Parkinson zeer daadkrachtig ter hand te nemen omdat hij niet meer in deze gemeente zou wonen, zal het voortouw moeten nemen. Hoe lastig en complex het ook is.

Meer berichten