Afbeelding

Gemeentebelangen als enige partij voor deelname aan pilot nachtmetro

Actueel 3.218 keer gelezen

Het voorstel van raadslid Richard van Oevelen van Gemeentebelangen om Pijnacker-Nootdorp alsnog zo snel mogelijk deel te laten nemen aan de pilot met de nachtmetro is door alle overige politieke partijen in de gemeenteraad verworpen. Op initiatief van een aantal gemeenten wordt vanaf 1 januari 2018 voor een jaar een pilot met de nachtmetro gehouden: de metro rijdt dan op de vrijdag- en zaterdagnacht een uur langer door.

Metrolijn E rijdt alleen een ingekorte route omdat het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp niet bereid is om aan de pilot deel te nemen. Daarbij is het nog onduidelijk of de nachtmetro Pijnacker-Zuid als halte aan doet of dat de metro die locatie alleen gebruikt om te keren. Raadslid Van Oevelen reageert namens zijn fractie erg teleurgesteld: "Het is echt een gemiste kans voor mensen die willen uitgaan of nog late avonddiensten draaien."

Niet bereid om deel te nemen
Eind september 2017 werd duidelijk dat het college van Pijnacker-Nootdorp niet bereid is om deel te nemen aan de pilot met de nachtmetro, omdat zij van mening is dat de bekostiging van openbaar vervoer niet tot de gemeentelijke taken behoort. De totale kosten van de pilot zouden voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp eenmalig neerkomen op € 6.232. Daarnaast wilde het college alleen instemmen met een pilot onder de voorwaarde dat bij een vervolg van de nachtmetro geluidmaatregelen getroffen worden. 

"Onbegrijpelijk!", zo reageerde raadslid Van Oevelen namens Gemeentebelangen. "Het is echt eeuwig zonde om het op een bedrag van € 6.232 aan te laten komen als de begroting van de gemeente jaarlijks in de miljoenen loopt en Pijnacker-Nootdorp ook nog eens in beter financieel weer terecht is gekomen. Zeker wanneer het op zo'n groot draagvlak onder inwoners en in de regio kan rekenen om de mogelijkheden met de nachtmetro verder te verkennen, vindt Gemeentebelangen dat de gemeente daar wel degelijk een bepaalde faciliterende en ondersteunende taak in heeft. Natuurlijk is mogelijke (geluids)overlast een grote zorg, maar de Metropoolregio heeft gesteld dat een keerspoor en de nachtmetro in principe zonder geluidswerende maatregelen zouden kunnen worden gerealiseerd omdat het binnen de geluidsnormen zou vallen. Juist dan is een pilot als deze een mooie kans om daar meer inzicht in te krijgen door extra geluidsmetingen uit te voeren in onze gemeente". 

Voorstel van Gemeentebelangen door alle overige politieke partijen verworpen
In de besluitvormende raadsvergadering eind vorige week stelde Gemeentebelangen dan ook voor Pijnacker-Nootdorp alsnog zo snel mogelijk deel te laten nemen aan de pilot met de nachtmetro en daarbij de mogelijke (geluids)overlast en de klachten daarover intensief te monitoren. Zodoende zou na afloop van de pilot goede data voorhanden zijn op basis waarvan de goede geluidswerende maatregelen kunnen worden genomen als de dienstregeling gecontinueerd wordt. "Een pilot vormt een uitgelezen kans om meer inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van een nachtmetro. We krijgen dan ook een beter zicht op de benodigde maatregelen tegen de (geluids)overlast. Door Pijnacker-Nootdorp niet mee te laten doen aan de pilot, rijdt de nachtmetro niet door tot Den Haag, wordt de pilot onvolledig uitgevoerd en is het succes van de nachtmetro voor zowel Pijnacker-Nootdorp als voor de regio een stuk moeilijker vast te stellen.", zo betoogde raadslid Van Oevelen in de vergadering. Het betoog mocht echter niet baten: het voorstel werd door alle overige partijen in de gemeenteraad uiteindelijk verworpen.

Uit de krant