Afbeelding

Minderhoud doorbreekt stilzwijgen

Actueel 4.417 keer gelezen

Nu het college van B&W van Pijnacker-Nootdorp met een verklaring is gekomen over de kwestie rondom zijn aftreden, wil oud-wethouder Bernard Minderhoud graag uitleggen hoe hij tegen de zaak aankijkt.

"Ik ga niet in op de concrete casus, maar het ging inderdaad om bijstandsfraude. Voor mij is elke vorm van bijstandsfraude gelijk.  Het is gelijke monniken gelijke kappen. Voor iedereen moet dezelfde procedure gelden en dus doe je eerst onderzoek en ga je daarna het gesprek aan. Bijstandsfraudeonderzoek is altijd heel lastig. Je moet hard maken dat iemand zwart bijklust en dat is niet eenvoudig. Als je dan eerst met mensen in gesprek gaat voordat je het onderzoek gaat doen, dan wordt het nog veel lastiger om de zaak hard te maken."

Bijstandsfraude komt ook in Pijnacker-Nootdorp heel veel voor, aldus de voormalige wethouder van sociale zaken. Slechts een deel van de fraudeurs wordt 'ontdekt'. De uitkering wordt dan stopgezet en mensen krijgen een boete, maar kunnen de volgende dag alweer een uitkering aanvragen omdat 'wij in Nederland' het zo geregeld hebben dat iedereen recht heeft op inkomen.

Minderhoud: "De Adviesraad Werk en Inkomen, een adviesorgaan van ons college, geeft ook aan dat bijstandsfraude hard aangepakt moet worden en prioriteit moet krijgen. Dat vind ik terecht. Ik vind het principieel onjuist dat de ene groep anders behandeld wordt dan de andere. Mijn collega's in het college dachten daar anders over en dat kon ik als verantwoordelijk wethouder niet voor mijn rekening nemen."

De opgestapte wethouder wil de vertrouwelijkheid van het college niet schenden en kan daarom niet zeggen om welke groepen bijstandsgerechtigden het gaat, maar uit onze informatie blijkt dat er onderscheid gemaakt werd tussen 'gewone' bijstandsfraudeurs en statushouders die frauderen.

Minderhoud zegt nog wel dat hij kan begrijpen dat mensen geneigd zijn naast hun uitkering bij te verdienen omdat het netto besteedbaar inkomen niet altijd heel hoog is, maar hij vindt dat je fraude altijd moet aanpakken. "Ik wil ook de werkgeverskant er bij betrekken. Ook zij kunnen misbruik maken van de situatie door mensen voor een paar euro per uur te laten werken. Dat is gewoon uitbuiting en dus moet je het aanpakken en niet eerst gaan vragen: klopt het dat u een beetje zwart bijverdient? Dat mag u niet meer doen hoor! Want daar komt zo'n gesprek dan op neer."

Minderhoud vindt het erg zuur dat in diezelfde periode de gemeenteraad een heel punt maakte van de overschrijding van het bijstandsbudget met één miljoen euro. "Men vond dat ik ze te laat had geïnformeerd daarover, terwijl het al diverse malen was gemeld en iedereen weet dat we de laatste jaren enorm veel statushouders hebben moeten huisvesten in Pijnacker-Nootdorp en dat die mensen veelal de eerste tijd van een bijstandsuitkering afhankelijk zijn. We hebben met z'n allen afgesproken dat we willen voldoen aan de opdracht om statushouders op te nemen – en dat is prima – maar als dan het budget wordt overschreden, dan krijgt Minderhoud de schuld."

De oud-wethouder moest twee weken voor zijn aftreden de portefeuille sport inleveren en ziet nu dat zijn opvolger Bob van der Deijl voor de Sportnota probleemloos akkoord krijgt van de eerst zo kritische Sportraad. "Er zijn drie zinnen aan veranderd en er hangt een investeringsplan aan dat ik al helemaal rond had. En nu is het ineens wel in kannen en kruiken. Wie kan mij dat uitleggen?"

Uit de krant