Minderhoud maakte op 28 september zijn aftreden bekend.
Minderhoud maakte op 28 september zijn aftreden bekend.

Minderhoud opgestapt door conflict over bijklussende statushouder

Actueel 5.987 keer gelezen

Pijnacker-Nootdorp - Wethouder Bernard Minderhoud is donderdag 28 september afgetreden vanwege een conflict over een of meer bijklussende statushouders (erkende vluchtelingen) die naast hun uitkering bijverdienden. Het zou in het onderhavige geval gaan om iemand die bijkluste als kapper.

Wethouder Bernard Minderhoud wilde de normale fraudeprocedure hanteren en burgemeester Francisca Ravestein (tezamen met de rest van het college, red.) stond(en) op het standpunt dat 'de gemeente' eerst een oriënterend en informerend gesprek moest voeren met de betrokkene. Dat zegt een betrouwbare bron buiten Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp, de partij van Bernard Minderhoud.

Dat conflict is voor wethouder Bernard Minderhoud donderdag 28 september de reden geweest om af te treden. In zijn verklaring die avond zei Minderhoud dat zijn collegecollega's op een beleidsterrein dat onder zijn verantwoordelijkheid viel een besluit hadden genomen dat niet te rijmen was met zijn opvatting over het gemeentelijk beleid en zijn eigen opvatting over integriteit. De positie van de wethouder was een week eerder al verzwakt toen hij na een motie vanuit de raad zijn taakveld sport moest inleveren.

Meteen na het opstappen heeft onze redactie in de raadzaal aan Minderhoud gevraagd naar de inhoud van de zaak waarom hij was opgestapt. Hij kon en mocht dat niet zeggen vanwege de vertrouwelijkheid en beslotenheid van de collegevergaderingen. Ook de burgemeester en de andere wethouders konden en wilden dat niet zeggen. Ook in de dagen en weken erna bleven zowel Minderhoud als het college op het standpunt dat ze geen informatie zouden verstrekken. 

Minderhoud stelde zich in een interview met Telstar/Eendracht op het standpunt dat het aan het college was om wel of geen informatie erover te verstrekken. "Als mijn voormalige collegecollega's daar groen licht voor geven, dan wil ik het best vertellen."

Vorige week dinsdag hebben we de burgemeester bij een onderhoud over het behoud van het politiebureau er nog op gewezen, dat wij van mening waren en zijn dat 'de inwoners van Pijnacker-Nootdorp' er recht op hebben te weten waarom een wethouder is opgestapt. De burgemeester bleef van mening dat ze daar geen informatie over kon geven, omdat het mogelijk om personen of instanties zou kunnen gaan die dan met naam en toenaam genoemd zou worden.

Een deel van het collegeverslag is wel vertrouwelijk voorgelegd aan de gemeenteraad. Ina Mantjes van Gemeentebelangen heeft daarop aanvullende vragen gesteld om meer informatie te verkrijgen maar die vragen zijn meteen vertrouwelijk verklaard.

Dat Minderhoud is opgestapt omdat het zou gaan om een of meer statushouders die naast hun uitkering illegaal bijklussen – dus zonder dat te melden – hebben we woensdag voorgelegd aan het college van B&W cq de burgemeester. Het antwoord was dat ze vanwege de vertrouwelijkheid daarover geen mededelingen kunnen doen. We hebben het ook voorgelegd aan Bernard Minderhoud. Ook hij blijft erbij dat hij geen mededelingen kan en mag doen, omdat hij zich schuldig zou kunnen maken aan een strafbaar feit.

Net toen we op het punt stonden om dit verhaal naar buiten te brengen vanmiddag kondigde een communicatiemedewerker van de gemeente aan dat het college alsnog met een verklaring zou komen. Om 16.34 uur kwam de volgende verklaring binnen:

"Afgelopen tijd zijn vragen ontstaan over een vertrouwelijk besluit in het college van B&W. Dit vertrouwelijke besluit zou voor Bernard Minderhoud reden geweest om zijn functie neer te leggen. Omdat we begrijpen dat er behoefte bestaat aan meer informatie over de bewuste besluitvorming in het college hebben we besloten openbaarheid te geven over de kern van het besluit, waarbij we over de vertrouwelijke delen geen mededelingen doen vanwege de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Op 26 september is in het college gesproken over een vermoeden van bijstandsfraude. Er was sprake van een anonieme melding, waarbij enkele personen werden genoemd. Het ambtelijk advies aan het college over deze situatie was de betrokkenen te confronteren met het vermoeden van fraude in een gesprek, alvorens het onderzoek te starten. Indien uit het onderzoek zou blijken dat sprake zou zijn van fraude, zouden geëigende maatregelen worden opgelegd. In deze casus sprake van het toepassen van maatwerk, waarbij ook individuele omstandigheden en maatschappelijke gevolgen zijn betrokken bij de beoordeling van de situatie. Dat is in dit soort situaties gebruikelijk. Met uitzondering van Bernard Minderhoud was het college het eens met het ambtelijk advies. Het heeft het college verbaasd dat Bernard Minderhoud deze uitvoeringskwestie noemt als reden voor zijn vertrek. Dat staat wat ons betreft niet met elkaar in verhouding."

Tot zo ver de verklaring waar dus uit blijkt dat Minderhoud inderdaad om een bijstandsfraudekwestie is afgetreden. 

John Thuring
De kwestie rondom het aftreden van Bernard Minderhoud is nog meer saillant vanwege een  vermeende 'fraudekwestie' die vanavond speelt rondom vermeende van raadslid John Thuring, al dan niet toevallig ook van Gemeentebelangen.

De burgemeester wil Thuring uit de gemeenteraad verwijderen, omdat hij in maart buiten de gemeente zou zijn gaan wonen. Hij heeft met vrouw en zoon een huis gekocht in Voorburg. Echtgenote en zoon zijn daar gaan wonen, maar zelf heeft hij zich ingeschreven op het adres van zijn broer in Pijnacker. Thuring heeft de verhuizing niet gemeld bij zijn fractie en ook niet bij de burgemeester die begin september een tip kreeg dat Thuring in Voorburg zou zijn gaan wonen. In een gesprek met de burgemeester heeft hij beloofd tot de verkiezingen volgend jaar maart doordeweeks in Pijnacker te blijven wonen, maar de burgemeester gelooft Thuring niet en wil hem uit de gemeenteraad verwijderen omdat hij niet zou voldoen aan de eis dat je als raadslid in Pijnacker-Nootdorp moet wonen.

Thuring heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan de gemeenteraad die vanavond om 19.00 uur in beslotenheid over de zaak praat. Het raadslid en zijn fractie hebben een verzoek ingediend om de kwestie gewoon in het openbaar te bespreken, omdat ze niets te verbergen hebben. Thuring erkent dat hij een fout heeft gemaakt door 'de verhuizing binnen Pijnacker' niet te melden, maar vindt dat hij op zich niks verkeerds heeft gedaan omdat hij in de gemeente is blijven wonen.

Als de raad vanavond de burgemeester steunt in haar standpunt, zal Thuring dat besluit aanvechten bij de Raad van State die dan binnen zes weken een besluit neemt. Intussen kan hij in de raad blijven zitten. Gemeentebelangen vindt dat de waarschuwingsbrief van de burgemeester juridisch aan alle kanten rammelt en zegt dat de burgemeester niet of nauwelijks onderzoek heeft gedaan en dat een op 15 september beloofd vervolggesprek er nooit gekomen is. De burgemeester zegt 'dat ze niet anders kan' en dat ze de gemeentewet moet volgen die zegt dat een raadslid in de gemeente moet wonen waar hij/zij raadslid is.

John Thuring lijdt aan de Ziekte van Parkinson en de Ziekte van Sjöger en is zichtbaar aangedaan door de kwestie. Hij wil graag de raadsperiode 2014-2018 netjes afmaken en daarvoor het grootste deel van de week in Pijnacker-Nootdorp wonen. Hij voelt zich gesteund door de vele positieve reacties, ook op Telstar Online en hoopt dat hij steun krijgt van zijn collega's in de gemeenteraad. Een eventueel vertrek van Thuring zou betekenen dat de omstreden voormalige wethouder van Den Helder Geurt Visser terugkeert in de gemeenteraad als opvolger.

Uit de krant