Foto: Martijn Mastenbroek
Foto: Martijn Mastenbroek

Nieuwe kans voor Pijnacker Centrum

Actueel 4.326 keer gelezen

Pijnacker - Wethouder Bob van der Deijl en ondernemers in Pijnacker Centrum ondertekenen vrijdag een uitvoeringsovereenkomst ter voorbereiding op een nieuwe draagvlakmeting voor een Bedrijveninvesteringszone (BIZ).

Ondernemersvereniging Ackershof & BIZ-bestuur hebben de handen ineen geslagen om alsnog voldoende stemmen voor de BIZ in Pijnacker-Centrum te realiseren. Met de BIZ willen de ondernemers inzetten op gezamenlijke centrummanagement met vastgoedeigenaren en gemeente. De uitvoeringsovereenkomst is nodig om de BIZ te kunnen realiseren. Hierin staat omschreven hoe en wanneer de gemeente de BIZ-belasting int en uitkeert aan de BIZ-organisatie. Ook staat hierin aan welke onderwerpen en activiteiten de BIZ-bijdrage wordt besteed.

Nadrukkelijke wens ondernemers en vastgoedeigenaren november 2016 is door college en raad besloten om een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in te voeren voor Pijnacker-Centrum, dit op verzoek van een de ondernemers. Vervolgens is in februari 2017 een wettelijke draagvlakmeting uitgevoerd. Uit de telling bleek dat er niet voldoende draagvlak was onder de ondernemers.

Vervolgens is op verzoek van het college een verkenning uitgevoerd door CityWorks naar de mogelijkheden voor gezamenlijk centrummanagement in Pijnacker-Centrum. Hieruit bleek dat er bij de ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente een nadrukkelijke wens is om gezamenlijk centrummanagement te realiseren voor Pijnacker Centrum. Hiervoor is een ondernemerscollectief met middelen nodig. De ondernemers zien de BIZ als enige optie om dit te realiseren en verzoeken de gemeenten tot een nieuwe draagvlakmeting voor een BIZ in Pijnacker-centrum.

Groter draagvlak
Om het draagvlak voor te BIZ in Pijnacker Centrum te vergroten, voeren de ondernemers in Pijnacker Centrum (ondernemersvereniging Ackershof & BIZ-bestuur) in september en oktober gezamenlijk acties uit om ondernemers in het BIZ gebied te overtuigen van de noodzaak van de BIZ en centrummanagement.

Uit de krant