Piet Melzer staat voor het tracé van de nieuwe weg: 'Hier komt de Nieuwe Komkommerweg te liggen.
Piet Melzer staat voor het tracé van de nieuwe weg: 'Hier komt de Nieuwe Komkommerweg te liggen.

Start werkzaamheden aanleg nieuwe Komkommerweg

Actueel 2.243 keer gelezen

Vanaf 4 september starten de officiële werkzaamheden voor de nieuwe Komkommerweg. De weg verbindt de Delftsestraatweg en de provinciale weg N470. Er geldt binnenkort een tijdelijke omleidingsroute voor fietsers langs de N470 en er is verkeershinder op de Delftsestraatweg. 

De aanleg van de weg, inclusief fietspad, fietstunnel en rotondes, duurt tot begin 2019. De komende maanden zorgt aannemer KWS-Infra voor de eerste aanlegfase voor het aanbrengen van een tijdelijke weg voor het bouwverkeer vanaf de N470, damwanden plaatsen in de Pijnackerse Vaart, watergangen graven en dempen, en het tracé van de toekomstige weg voorbelasten met zand. Deze werkzaamheden zijn begin december 2017 afgerond.  

Omleiding fietsers, hinder automobilisten
•    Het fietspad langs de N470 is vanaf 4 september tot begin oktober afgesloten tussen Pijnacker en Delfgauw. De omleidingsroute gaat via de Schimmelpenninck van der Oyeweg. Dit staat met borden aangegeven. 
•    Vanaf 18 september is er op de Delftsestraatweg voor het aanbrengen van de damwanden overdag maar één rijbaan beschikbaar. Deze werkzaamheden nemen circa twee weken in beslag. Er staan verkeersregelaars om het verkeer te begeleiden. 

Waarom de Nieuwe Komkommerweg?
Wethouder Piet Melzer is verheugd dat de aanleg van de weg start: "Na een gedegen voorbereiding kan de aanleg van de weg eindelijk beginnen. Het is een hele klus die tot begin 2019 duurt. De weg is een nieuwe uitvalsweg voor (vracht)verkeer van en naar het glastuinbouwgebied Pijnacker West. Ook een directe aansluiting op dat gebied wordt meegenomen. De nieuwe weg ontlast de kernen Pijnacker en Delfgauw van zwaar verkeer. Daarmee nemen de leefbaarheid en woonkwaliteit toe. In samenwerking met de provincie wordt de weg met een rotonde en een tunnel voor het fietsverkeer aangesloten op de N470."

Meer informatie: www.pijnacker-nootdorp.nl/komkommerweg

Uit de krant