Afbeelding
INGEZONDEN

Waar zijn ze in vredesnaam mee bezig?

Actueel 4.214 keer gelezen

Dagelijks geniet ik van een wandeling door het prachtige natuurgebied dat onze gemeente rijk is. Of dit nu de Dobbeplas, het Balijbos of het nieuwe gedeelte tussen de Randstadrail en de Nootdorpse weg gelegen betreft, overal tref je mooie natuur.

Je hoeft ook geen vogelaar te zijn om er ook  al snel achter te komen dat in het grasland gelegen tussen de Laakweg/Hofweg/Randstadrail prachtige weidevogels hun thuis hebben. Onder meer kieviten en grutto's. De populatie grutto's neemt in Nederland  in rap tempo af. Afgelopen maanden deed het me dan ook meer dan goed deze prachtige vogels, in grotere getale, in het steeds hoger wordende grasland waar te nemen. Waar ik al bang voor was gebeurde afgelopen dagen. Op maandag 21 en dinsdag 22 mei werd in 2 dagen tijd een heel perceel grasland, gelegen tussen de Laakweg, de Hofweg en het nieuwe wandelpad totaal gemillimeterd. In ditzelfde hoge gras vonden vele grutto's en kieviten juist hun thuis en broedplaats. En met deze maaiactie is daar abrupt een einde gekomen.

Het grasland waarin de grutto en de kievit zo graag hun nesten  met eieren legt, nog maar niet gesproken over de kleine jonge weidelopers die daar rondliepen in afwachting van hun eerste vlucht. De grutto en de Kievit leggen hun eieren namelijk ook nog begin juni, dan moeten er nog zo'n 24 dagen overheen gaan tot deze jongen geboren worden. De jongen zijn zogenaamde nestvlieders, wat betekent dat ze meteen op pad gaan door het grasland. Het duurt hierna nog ca 3 weken voordat zij zover zijn dat zij kunnen vliegen. Het is ongelooflijk dat de eigenaar van dit perceel, die zelf woonachtig is op de Nieuwkoopseweg, niet even verder denkt dan aan zijn opbrengst van de hooibalen.  

Geen enkele plek van zijn perceel is ongemaaid gebleven. Geenszins zich druk makend over het leed en ook daarmee de populatie in Nederland aangaat. Wanneer je nu langs dit zelfde gedeelte loopt, komen er volwassen grutto's nagenoeg over je hoofd scheren en maken een alarmerend geluid. Ik heb mij door een deskundige laten vertellen dat dit aangeeft dat deze grutto in paniek is om haar nest; dat naar alle waarschijnlijkheid dus niet meer bestaat. Steeds terugkerend naar het zelfde stuk grasland om daarna weer het laag overvliegen met haar alarmerend geluid te herhalen. Je hoeft hiervoor geen kenner te zijn om te begrijpen wat hier aan de hand was.

De Wet natuurbescherming geeft aan dat het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren of het wegnemen van nesten van deze inheemse vogels strafbaar is. (artikel 3.1 lid2) Dat de gehele broedperiode vanaf het eerste takje tot het uitvliegen van het laatste jong niet gemaaid mag worden. Ik ben verder geen activist, maar graag zou ik met wethouder Jaap van Staalduine hierover in gesprek gaan zodat dit binnen onze gemeente in ieder geval voor eens en altijd verleden tijd is. Want volgens mij hebben wij allemaal de taak te zorgen dat deze vogels, waarvan de grutto zelfs is gekozen tot nationale vogel, ook voor de volgende generatie te zien zijn. Nog een paar jaar zo doorgaan en we moeten het doen met de foto's die we er nog van hebben!

Nancy Kuipers, Nootdorp

Uit de krant