Logo telstar-online.nl
Wethouder Jaap van Staalduine en hoogheemraad Marcel Houtzager op het grasdak van het gemeentehuis. Groene daken houden het water bij hevige regenbuien langer vast op de plaats waar het valt. Zo houden we op straat droge voeten.
Wethouder Jaap van Staalduine en hoogheemraad Marcel Houtzager op het grasdak van het gemeentehuis. Groene daken houden het water bij hevige regenbuien langer vast op de plaats waar het valt. Zo houden we op straat droge voeten.

Eerste Waterklimaatplan van middelgrote gemeente

  •   533 keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp ziet de impact van klimaatveranderingen in haar gemeente: hevige regenbuien veroorzaken wateroverlast en langdurige droogte leidt tot watertekort. Om Pijnacker-Nootdorp klimaatadaptief te maken, heeft de gemeente samen met het Hoogheemraadschap van Delfland het WaterKlimaatPlan vastgesteld. Dat betekent onder meer dat we de wijk Klapwijk klimaatbestendig maken, tuinen en daken vergroenen en groene-blauwe schoolpleinen aanleggen. Dit alles sámen met inwoners en bedrijven. "Alleen samen kunnen we de gevolgen van klimaatveranderingen beperken."

Gevolgen van het veranderend klimaat zijn steeds zichtbaarder. Wateroverlast door extreme buien en verdroging door langere droogteperioden zijn voor iedereen merkbaar. Maar klimaatveranderingen hebben ook andere, minder zichtbare gevolgen. Bijvoorbeeld verslechtering van de waterkwaliteit en versnelde bodemdaling. Hierdoor moeten overheden, maar ook inwoners en bedrijven zich steeds meer aanpassen aan het veranderende klimaat. Dit doen ze door regenwater vast te houden op de plek waar het valt. Én door te accepteren dat het regenwater soms tijdelijk op straat of in het park blijft liggen.

Gevolgen van klimaatveranderingen beperken
"Als overheid staan we mét inwoners en bedrijven aan de lat om de gevolgen van klimaatveranderingen te beperken. Daarom vragen we bijvoorbeeld bewoners en bedrijven tuinen te vergroenen, regentonnen of gietwaterbassins te gebruiken of een grasdak aan te leggen.", aldus wethouder Jaap van Staalduine. Hij is verheugd dat de raad het WaterKlimaatPlan heeft aangenomen en we nu aan de slag kunnen.

"Pijnacker-Nootdorp is de eerste middelgrote gemeente in de regio Haaglanden die maatregelen voor klimaatveranderingen expliciet heeft meegenomen in het waterplan. Ons gezamenlijk doel is dat de gemeente met haar inwoners en bedrijven in 2050 volledig is aangepast aan het nieuwe klimaat. Om dit te halen moeten we nú aan de slag met het vasthouden van regenwater." Aan het woord is Marcel Houtzager, bestuurder van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Sámen met inwoners en bedrijve
In het WaterKlimaatPlan staan zo'n 50 maatregelen die de gemeente en het hoogheemraadschap de komende jaren nemen of voorbereiden. De omvangrijkste maatregel is een klimaatbestendig ontwerp maken voor de wijk Klapwijk. De wijk is door bodemdaling gezakt en is daardoor extra gevoelig voor wateroverlast. Klimaatbestendig herinrichting zoals de weg bestraten met waterdoorlatende straatstenen, aanleggen van groene daken en blauw-groene schoolpleinen en het vergroenen van de tuinen moet bijdragen aan minder wateroverlast.

Daarnaast informeren bewustwordingscampagnes zoals Operatie Steenbreek en de Week van het Water over de gevolgen van de onvermijdelijke klimaatveranderingen. "Want", zo menen Van Staalduine en Houtzager: "we moeten accepteren dat het sleutelen aan het watersysteem en het rioolstelsel zijn grenzen kent. Daarom is het noodzakelijk dat niet alleen overheden, maar ook inwoners en bedrijven de komende jaren klimaatadaptieve maatregelen nemen."

Het waterplan vindt u op: www.pijnacker-nootdorp.nl/waterklimaatplan.


reageer als eerste
Meer berichten

Poll

Stem op jouw meest legendarische optreden in Pijnacker-NootdorpReageren!
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9767773&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227765&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227769&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>