Logo telstar-online.nl
PvdA wil actie

Honderden kinderen in Pijnacker-Nootdorp leven in armoede

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - Mee kunnen doen en het hebben van kansen is een recht van ieder kind, ongeacht afkomst en achtergrond. Ook in Pijnacker-Nootdorp groeien er kinderen op in armoede, kinderen die niet vanzelfsprekend overal aan mee kunnen doen.

Goed nieuws is dat er nu vanuit de landelijke overheid structureel geld komt om deze kinderen te helpen. Minder goed nieuws is dat in onze gemeente momenteel op dit moment nog maar een klein deel van dit geld bij deze doelgroep terecht komt. De rest van het beschikbare geld wordt in de Algemene Reserve, zeg maar de gemeentelijke spaarpot, gestopt. Dit terwijl het aantal kinderen in armoede stijgt in onze gemeente. De PvdA wil dan ook dat de gemeente het geld gaat besteden aan de groep waar het voor bedoeld is, namelijk kinderen in armoede. De PvdA-fractie komt daarom bij de aanstaande bespreking van de Programmabegroting in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp met een voorstel om de kinderarmoede in onze gemeente tegen te gaan.

Pijnacker-Nootdorp
De PvdA wil dat er voor kinderen uit arme gezinnen een kindpakket komt, als uitbreiding op de bestaande regelingen. Fractievoorzitter Marieke van Bijnen licht de noodzaak toe: "Uit de meest recente armoedemonitor blijkt dat het aantal kinderen dat opgroeit in armoede in Pijnacker-Nootdorp van 468 kinderen in 2013 naar 639 nu is gestegen. Kinderen uit 20% van de eenoudergezinnen groeien op in armoede. Kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld, staan vaak aan de zijlijn. De PvdA Pijnacker-Nootdorp wil dat alle kinderen de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. Dat betekent mee kunnen doen met bijvoorbeeld sport, cultuur en op school."

Armoedebestrijding
Onlangs kondigde het kabinet aan dat er vanaf 2017 jaarlijks structureel 100 miljoen euro voor gemeenten beschikbaar komt. Deze 100 miljoen is geoormerkt, dit betekent dat gemeenten het geld niet vrij mogen gebruiken, maar dat het echt moet worden ingezet voor armoedebestrijding. De PvdA Pijnacker-Nootdorp is blij dat het geld door het kabinet is geoormerkt, want in Pijnacker-Nootdorp werd het ontvangen geld tot nu toe maar voor een klein gedeelte uitgegeven aan armoedebestrijding. Om in aanmerking te komen voor het Rijksgeld moet de gemeente met een duidelijk plan komen. Dit kan door het plan in de vorm van een Kindpakket te gieten, met daarin een samenhangend pakket aan maatregelen. De PvdA zal hiervoor een voorstel indienen bij de bespreking van de Programmabegroting.

Vanavond besteedt het radioprogramma Dossier Mastenbroek aandacht aan dit onderwerp. Dossier Mastenbroek wordt elke maandagavond live uitgezonden tussen 18.00 en 20.00 uur op Lansingerland FM.

Meer berichten