Foto:  Martijn Mastenbroek
Foto: Martijn Mastenbroek

Bewoners luchten hart over komst vluchtelingen

Actueel 12 keer gelezen

Pijnacker - In het Bestuurscentrum van Pijnacker-Nootdorp werd maandagavond een informatieavond gehouden voor bewoners die in de buurt wonen van sporthal de Viergang. De gemeente Pijnacker-Nootdorp biedt deze locatie aan voor de opvang voor zo'n honderdvijftig vluchtelingen.

"Het betreft opvang voor maximaal zes dagen", zo benadrukte de burgemeester tegenover een zaal met ruim tachtig toehoorders. Er waren zowel voor- als tegenstanders van de crisisopvang. Een aantal bewoners uitte voornamelijk haar zorgen over de veiligheid in de wijk, maar ook voor schoolgaande jeugd van het nabijgelegen Stanislas College. De burgemeester vertelde dat alles in het werk wordt gezet om de opvang veilig en rustig te laten verlopen. "Er wordt intensief gesurveilleerd door de politie en er is de hele periode een beveiligingsbedrijf aanwezig bij de sporthal. Honderd procent garanties geven kan ik natuurlijk nooit. Maar dat kon ik afgelopen weekend ook niet, toen er bij wijze van spreken nog geen enkele vluchteling door Pijnacker liep."

Kijk naar jezelf
Bewoners kregen alle ruimte om vragen te stellen. Een enkeling nam het woord om een medemenselijk statement te maken. "Ik zou tegen iedereen willen zeggen, kijk eens naar jezelf. Als jouw gezin dit zou overkomen en je zit dagen in een bootje met je kinderen, dan wil je ook heel graag opvang op een veilige plek."

Schilderswijk
Een oud-docent van een zogenoemde multiculturele school zei louter positieve ervaringen te hebben met vluchtelingen. Een oud-bewoner van de Schilderswijk, maar nu woonachtig in Keijzershof, greep direct naar de microfoon en vroeg: "Onder welke steen heeft u de afgelopen twintig jaar gelegen?" Een aantal bewoners verliet de avond vroegtijdig, omdat ze sommige vragen en opmerkingen uit het publiek 'negatief en discriminerend' vonden. Al met al een bewogen avond met veel verschillende opvattingen lijnrecht tegenover elkaar.

Vertrouwen
Indien het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) deze week akkoord gaat met de accommodatie in Pijnacker, is sporthal de Viergang klaar om alles te faciliteren. André Remmerwaal van de Viergang sprak vorige week al zijn vertrouwen uit over de organisatie van de opvang. Zo'n zestig vrijwilligers uit Pijnacker-Nootdorp hebben zich aangemeld om te helpen. Deze groep werd gisteravond geïnformeerd in ontmoetingscentrum de Acker in Pijnacker.

Foto:  Martijn Mastenbroek
Foto:  Martijn Mastenbroek
Foto:  Martijn Mastenbroek

Uit de krant