Afbeelding

MOGELIJK VERKOOP IJSLAND VORDERINGEN

Actueel 7 keer gelezen

BREKEND In navolging op de Nederlandsche Staat overweegt ook de gemeente Pijnacker-Nootdorp haar vordering op de IJslandse bank Landsbanki te verkopen. Dat meldt een woordvoerster van de gemeente woensdagmiddag.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp overweegt haar vorderingen op de bank Landsbanki te verkopen aan geïnteresseerde marktpartijen en investeerders. Op korte termijn wordt hiervoor een marktverkenning uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten van deze verkenning zal tot verkoop worden overgegaan. De gemeente Pijnacker-Nootdorp trekt hierbij op met een aantal decentrale overheden, die eveneens een vordering hebben op Landsbanki. Deze zogenaamde Noord-Holland groep heeft een totale vordering van ongeveer 166 miljoen euro. Daarvan is circa 12,4 miljoen euro van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De Noord-Hollandgroep is tot deze stap gekomen nu De Nederlandsche Bank (DNB) en het ministerie van Financiën het Rijksaandeel van de IJslandse vorderingen hebben verkocht. De Nederlandse Staat kan op korte termijn het volledige bedrag tegemoet zien.

Verkoop van vorderingen
De Noord-Hollandgroep betreurt dat zij, tegen de afspraak in, niet vooraf door De Nederlandsche Bank (DNB) en het ministerie van Financiën is betrokken bij deze verkoop. Ze heeft met het ministerie van Financiën gesproken over de mogelijkheden hun vorderingen alsnog met dezelfde condities in de verkoop mee te laten lopen. Dat is niet gelukt. Met De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën is nu afgesproken dat zij de Noord-Hollandgroep steunen en adviseren bij de eventuele autonome verkoop van hun vorderingen.

Overwegingen
De verkoop van de vordering van De Nederlandsche Bank heeft belangrijke consequenties voor de positie van onze vordering en de vorderingen van de Nederlandse decentrale overheden. Na de verkoop zal De Nederlandsche Bank slechts in beperkte mate betrokken blijven bij de lopende juridische procedures richting en op IJsland. Er komen nu nieuwe partijen te zitten aan de tafel van de preferente crediteuren. Hierdoor zullen de gezamenlijke belangen en de relatie met IJslandse overheid wijzigen; wellicht niet ten goede.

Door deze ontwikkelingen zijn de omstandigheden nu fors gewijzigd. Dit maakt dat de decentrale overheden in de Noord Hollandgroep zich op hun positie moeten beraden. Alles overwegende ligt een verkoop van onze vordering in de rede en zal serieus verkend moeten worden.

Meest kansrijke optie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft tot nu toe iets meer dan de helft van haar claim (6,9 miljoen) terugontvangen. Deze maand zou een nieuwe betaling plaatsvinden, waarmee de gemeente nog eens ongeveer een kwart geïncasseerd zou hebben. Deze betaling is opgeschort naar eind volgende maand (30 september), omdat IJsland beperkingen heeft opgelegd voor de uitvoer van buitenlandse valuta.

Volgens Peter van Haagen, wethouder Financiën, zet de gemeente Pijnacker-Nootdorp “alles in het werk de resterende vordering van 5,4 miljoen terug te krijgen. Gezien de huidige ontwikkelingen lijkt de verkoop van de vordering hiervoor de meest kansrijke optie”.

Adverteren op Telstar Online? Bel 015-3615471 of mail naar advertentie@telstar-uitgeverij.nl.

Uit de krant