Afbeelding

Pijnacker gespot in De Lakenhal

Actueel 156 keer gelezen

Pijnacker - De secretaris van het Historisch Genootschap Pijnacker, Ron Brand, heeft een bijzondere ontdekking gedaan in museum De Lakenhal in Leiden.

Museum De Lakenhal is hét kunstmuseum van Leiden. Beeldende kunst, kunstnijverheid én geschiedenis met onder andere Rembrandt, Jan Steen, Theo van Doesburg en Erwin Olaf. Brand vond op een wandtapijt de naam Pijnacker in de afbeelding van een vesting. De achtergronden en betrokken kunstenaar weten we nog niet, dat mag in de reactiemogelijkheid of stuur even een mailtje naar de redactie.

Update. Ron Brand in de mail met een stukkie duiding.

"Pijnacker tijdens het beleg van Leiden: In 1572 werden de dijken doorgestoken door de Watergeuzen van het gebied tussen Delft en Zoetermeer, in opdracht van Prins Willem van Oranje, met het doel de Spanjaarden af te snijden en te noodzaken hun troepen terug te trekken. Vrijwel het gehele grondgebied van Pijnacker kwam hierbij onder water te staan. Enkele hogere gebieden zijn gespaard gebleven, terwijl boerderijen die op terpen gebouwd waren, wellicht 'met de voeten in het water' kwamen te staan.

De bevolking van Pijnacker vluchtte voor een deel naar Delft. Sommigen bleven op droge plaatsen bij have en goed. Tot overmaat van ramp werden de ondergelopen polders strijdtoneel: zowel de Geuzen als de Spanjaarden voerden strijd op de ondiepe waterplas met platte schuiten. Menigeen zal verdronken zijn of is slachtoffer geworden van de krijgshandelingen. Plundering en brandstichting, in die tijd nog een privilege van huurlegers, zijn ongetwijfeld aan de orde van de dag geweest. De watermolens van Pijnacker, vier stuks, (2 aan de Rijskade en 2 aan de Overgauw) werden in brand gestoken. Een aantal boerderijen zal dit lot gedeeld hebben.

Na de terugtocht van de Spanjaarden moet al snel gezorgd zijn voor het leegmalen van de ondergelopen polders. Het Hoogheemraadschap van Delfland zal ongetwijfeld noodoplossingen hebben gevonden door het gebruik van molens van verder gelegen droge polders, ten einde het overtollige water uit deze contreien weg te krijgen. Spoedig is een deel van de gevluchte bevolking teruggekeerd. Van de bewoners van Pijnacker, die naar Delft gevlucht waren, is een deel daar gebleven, zoals uit oude documenten blijkt.

Uit de eerste Kerkrekening van de Hervormde Kerk van Pijnacker, lopende over de periode van 1574 tot 13 maart 1587, komt er een post voor van 1 gulden voor het rooien van de schansen, die voor de kerkdeuren waren gelegd. Kennelijk waren deze opgeworpen om het polderwater buiten de kerk te houden."

Update 2. 
Het wandkleed met uitleg en al vind je hier.

Uit de krant