Francine Horn (rechts). Naast haar Hanneke van de Gevel van Eerlijk Alternatief.
Francine Horn (rechts). Naast haar Hanneke van de Gevel van Eerlijk Alternatief.

AFSPLITSING VVD, HORN NAAR EA

Actueel 18 keer gelezen

BREKEND Pijnacker-Nootdorp - Raadslid Francine Horn heeft zojuist bekend gemaakt de fractie van de VVD Pijnacker-Nootdorp per direct te verlaten. De politica stapt over naar de partij Eerlijk Alternatief (EA). In een open brief geeft de politica uitleg over haar keuze.

Na zorgvuldige overwegingen heb ik besloten om de fractie van de VVD Pijnacker-Nootdorp te verlaten en mij aan te sluiten bij de lokale partij Eerlijk Alternatief. Ik vind dat er binnen de VVD fractie te weinig gepraat en geluisterd wordt naar de inwoners, betrokken partijen en organisaties. Dit bleek voor mij ook weer bij de behandeling van het Subsidiebeleidskader. Ook vind ik het niet correct dat er achter de schermen zoveel wordt afgestemd, dat kan het dualisme schaden. Het hebben van een eigen mening of het opkomen voor datgene waar je voor staat als raadslid, wordt in zo’n zetting wel heel erg moeilijk.

Zoals gezegd, was voor mij persoonlijk het Subsidiebeleidskader, wat deze week ter besluitvorming voorlag, de druppel die de emmer deed overlopen. Het stuk was in mijn ogen niet goed en dat heb ik keer op keer ingebracht. Echter, er werd een enorme druk op mij gelegd om voor te stemmen in plaats van tegen. Dit met oneigenlijke argumenten en zelfs met de suggestie om de raadsvergadering niet te bezoeken.

Er staan ons enorme bezuinigingen te wachten op diverse dossiers, die je goed moet afwegen. Die goede afweging mag niet ontbreken omdat er te weinig (informeel) overleg is met de doelgroep waar bezuinigingen over gaan. Ook moet er meer oog zijn voor wat bezuinigingen teweeg brengen en de menselijke maat moet hierbij altijd voorop staan. We moeten dat proces de komende periode zeer zorgvuldig inzetten. De inwoners en organisaties moeten altijd onze eerste insteek zijn.

Eerlijk Alternatief is een echte volkspartij. Zij heeft veel contact met inwoners, organisaties en ondernemers. Het is een laagdrempelige partij en daardoor kan iedereen er makkelijk mee in contact komen. Eerlijk Alternatief weet wat er leeft onder inwoners. Daarnaast zijn er overeenkomsten in het verkiezingsprogramma van Eerlijk Alternatief en de VVD op gebied van Veiligheid, Mobiliteit, Leefbaarheid, Economie en Jeugd- en Jongeren werk. Ik verwacht bij Eerlijk Alternatief weer terug te vinden waarvoor ik in de lokale politiek ben gegaan, namelijk bezieling en direct op een praktische wijze het beste doen met en voor onze inwoners.

De VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) is in mijn ogen helaas een afstandelijke, technocratische partij geworden in plaats van een volkspartij en daar kan ik mij niet langer in vinden. Landelijk zie ik daar ook een verschuiving in.
 Deze beslissing is mij mede zwaar gevallen, omdat ik binnen de VVD Pijnacker-Nootdorp een aantal hele fijne en integere mensen heb leren kennen waarmee ik altijd goed heb samengewerkt en die ik zeer respecteer. Ik wens hen alle goeds toe.

Francine Horn

Hanneke van de Gevel van Eerlijk Alternatief laat in een reactie weten: "De Fractie van Eerlijk Alternatief verheugt zich op de samenwerking met Francine Horn. Francine is goed thuis in financiële- en de WMO-dossiers. Zij heeft ruim zeven jaar ervaring als raadslid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Francine staat bekend om haar degelijke betogen die altijd goed onderbouwd zijn. Zij zoekt de dialoog op, hoe moeilijk soms ook in deze tijd. Zij past in het profiel van een onafhankelijk raadslid. Eerlijk Alternatief heeft vaker, op bijvoorbeeld het onderwerp WMO, de vruchtbare samenwerking gezocht met Horn. Afgelopen raadsjaren is gebleken dat Francine maatschappelijk zeer betrokken is. Zij kan zich goed inleven in uiteenlopende standpunten van anderen."

Uit de krant