Logo telstar-online.nl

Edwin Mulder doet André Hazes

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker - Gisteravond werd de laatste raadsvergadering van dit jaar gehouden. VVD-er Edwin Mulder, vicevoorzitter gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp, hield voor eerst de traditionele Kersttoespraak. Een bijzondere, geheel in Hazes-stijl.

Dames en heren,

Een groot Nederlands tekstdichter schreef eens de volgende legendarische woorden: "Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straf die ik verdiende zit ik uit. Ik stal voor het gezin. Maar dat had weinig zin. Want jij viert nu kerstfeest met een ander."

Herkent u dat, dames en heren? Dat je denkt dat je heel goed je best hebt gedaan. Maar de mensen voor wie je dat deed, die zien dat anders. Die vinden jou een graaiende, draaiende zakkenvuller. En die vieren hun eigen feestje, terwijl jij hier avond aan avond zit opgesloten, samen met je lotgenoten die je zelf niet eens hebt uitgekozen.

Dames en heren, dit beeld kwam bij mij boven toen ik nadacht over de staat van onze gemeenteraad. Ruim twee jaar geleden begonnen we vol enthousiasme en goede bedoelingen om allerlei belangrijke dingen voor elkaar te krijgen in onze gemeente. Maar ondertussen zijn we iedere avond aan het vergaderen. Thuis kennen ze ons nauwelijks meer.

U herkent het beeld vast wel als ik de grootste vaderlandse artiest citeer: "Ze lag te slapen. Ik vroeg haar gisteravond wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij (oh yeah).”

En dan kun je nog wel denken: zij gelooft in mij. Maar dames en heren, geloven de kiezers er nog wel in? Zijn die inmiddels niet allang afgehaakt? Is hun reactie niet?: "Zeg maar niets meer. Ik ga wel weg als je dat wilt. Zeg maar niets meer. Laat me maar gaan. Wees nu maar stil."

Want dames en heren, we doen het zelf. Wij zijn gekozen als volksvertegenwoordigers, maar we zijn vaak veel te inhoudelijk en intern gericht bezig. We stellen ons op als een soort schaduwambtenaren die meebesturen met het college van burgemeester en wethouders. Terwijl dat is onze rol helemaal niet is. We hebben immers een bijna raadsbrede coalitie en we hebben een college dat zich onderling zeer collegiaal en bestuurlijk gedraagt. Ruimte genoeg dus voor alle fracties om juist hun politieke kleur te laten zien. Maar wat doen we? We voeren nauwelijks politiek debat, de coalitie regelt zoveel mogelijk binnenskamers, en als het maar even lastig lijkt te worden dan schorsen we tijdens een groot deel van de vergadering en vindt de discussie plaats buiten de openbare politieke arena.

Gelukkig hebben we in ieder geval een kleine oppositie, die zich in het algemeen constructief en kritisch opstelt, en die vaak de vinger op de pijnlijke plekken weet te leggen. Maar zo nu en dan overschreeuwt die oppositie zich, waardoor de boodschap niet meer landt en alleen het negatieve beeld blijft hangen.

Belangrijker nog, ondertussen voelen de mensen voor wie wij het allemaal denken te doen, zich vaak nauwelijks meer vertegenwoordigd of serieus genomen door hun volksvertegenwoordigers.

Ik weet het, dames en heren. Te veel luisteren naar de koning van het zelfmedelijden stemt melancholiek en treurig. "Voor mij geen slingers aan de wand. Geen diner, geen restaurant." Ware woorden zijn het. Allemaal wegbezuinigd. Dat avondje uit met de gemeenteraad doen we al jaren niet meer. U moet het vanavond dan ook doen met de stichtelijke woorden van een raadslid in zijn nadagen en met een kaasstengel na afloop.

Gelukkig is het nog niet te laat. We kunnen er natuurlijk zelf een feestje van maken. We hebben nog een jaar de tijd om te laten zien waar wij als gemeenteraad toe in staat zijn. Wij weten namelijk dat we beter kunnen, we willen dat, en we gaan het ook doen. We gaan onze inwoners veel meer betrekken bij onze besluitvorming, we gaan als raad zelf meer het initiatief nemen, en we gaan veel beter het politieke debat met elkaar aan. Het zal niet meteen perfect gaan, maar als we elkaar de ruimte gunnen om te leren, om fouten te maken en om te ontwikkelen, dan worden wij een beter bestuur van Pijnacker-Nootdorp. Voor de mensen die ons hebben gekozen.

Dames en heren, we beginnen daarmee vanaf de start van het nieuwe jaar. Want “het is tijd, de hoogste tijd. U wordt bedankt voor weer een avond gezelligheid. Dag mevrouw en dag meneer, u komt hier toch weer?”

Ik wens u fijne feestdagen.

Meer berichten