Afbeelding

Tonnen meer kwijt aan brandweer

vr 23 dec 2011, 09:22 Actueel

Pijnacker-Nootdorp - De kans is groot dat Pijnacker-Nootdorp vanaf 2013 tonnen per jaar meer kwijt is aan de brandweerzorg. Dat heeft de burgemeester gisteravond laten doorschemeren in de gemeenteraad.

Pijnacker-Nootdorp maakt onderdeel uit van de regionale brandweer Haaglanden: Den Haag en omliggende gemeenten. Binnen dat grote geheel wil men toe naar een vaste bijdrage per inwoner. Nu is de bijdrage van Pijnacker-Nootdorp naar verhouding nog laag, omdat gemeenten zoals Rijswijk van oudsher een veel duurder beroepsbrandweerkorps hebben.

De bijdrage per inwoner van Pijnacker-Nootdorp zou met 5,5 procent omhoog moeten. De gemeente heeft daar in de meerjarenbegroting geen rekening mee gehouden. Het uitgangspunt was namelijk dat de regionale samenwerking zou leiden tot meer efficiency en kostenbesparing.

De burgemeester gaat op zoek naar argumenten tegen het verhogen van de kosten voor Pijnacker-Nootdorp, maar hij zegt op voorhand al dat dit lastig wordt. De bijdrage per inwoner wordt namelijk afgeleid van wat Pijnacker-Nootdorp ‘krijgt’ voor ‘openbare orde en veiligheid’ vanuit het Gemeentefonds.

De gemeenteraad reageerde geschrokken, omdat men er altijd van uit ging dat de kosten cq de bijdrage vanuit de gemeentekas niet zouden stijgen. Wordt vervolgd in het nieuwe jaar.

Uit de krant