Logo telstar-online.nl

Begeleid en beschut wonen in Oranjehof?

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker - Er rust tot nog toe niet veel zegen op de plannen om in de aanleunwoningen achter woonzorgcentrum ’t Hofland een project voor beschermd en beschut wonen tot stand te brengen.

Eerst werd het plan met minimaal drie maanden uitgesteld omdat er in de woonomgeving grote commotie was ontstaan. En halverwege vorige week kwam vanuit het gemeentekantoor ineens het bericht dat de bestemmingsplanprocedure niet geldig was verlopen. De tekst en de kaarten die ter inzage waren gelegd, sloten niet aan bij het raadsbesluit op het bestemmingsplan van eind september.

Het gevolg is dat de bestemmingsplanprocedure deels overnieuw doorlopen moet worden. Daarmee krijgt de gemeenteraad plotseling meer invloed op het geheel dan tot nu toe gedacht. Feitelijk dachten gemeenteraad en college dat men voor een voldongen feit stond. Immers de bestemming ‘maatschappelijk’ stond een project ‘beschermd en beschut wonen’ toe. Dat het bestemmingsplan nu weer terugkomt bij de raad was volgens sommigen een geluk bij een ongeluk.

Dat was althans de gedachte, totdat de Raad van State vorige week de uitspraak deed inzake een project in Gouda. De kern van de uitspraak was, dat de bestemming ‘maatschappelijk’ niet zomaar betekent dat een project voor begeleid en beschut wonen is toegestaan.

Daar komt nog wat anders bij. Rondom Wonen was niet op de hoogte van het feit dat de bestemming van de aanleunwoningen achter ’t Hofland was veranderd met de vernieuwing van het bestemmingsplan. Directeur Lambert Greven van Rondom Wonen zei vorige week dat wat zijn organisatie betreft de bestemming blijft zoals die was, toen er gewoon nog oudere mensen zaten ‘aan te leunen’ in de 25 huizen bij ’t Hofland.

Die bestemming houdt zonder twijfel in, dat begeleid en beschut wonen is toegestaan daar. Punt is alleen wel: wat voor gradatie bewoners sta je toe? Daar zal het straks om gaan.

Actievoerder Paul van der Hauw zei vorige week namens de omwonenden dat de buurt helemaal geen problemen heeft met mensen met een verstandelijke beperking zoals die in Villa Casper wonen. ‘De buurt’ wil alleen geen ‘zware gevallen’ met een ernstig psychiatrisch verleden en een verslavingsverleden/heden.

Lambert Greven zei vorige week het ongestoord woongenot van de woonomgeving en het woongenot van de betrokken mensen zelf voor hem punt nummer 1 is. Ook voor de gemeente en de omwonenden is het van groot belang van blijvend woongenot verzekerd is.

De intentie blijft om in de aanleunwoningen een project voor beschut en begeleid wonen op te zetten, maar dan wel zo dat alle partijen erover mogen meepraten. De gemeenteraad maar zeker ook de omwonenden, zo verzekerde wethouder Jaap van Staalduine Paul van der Hauw en de overige in groten getale aanwezige omwonenden.

Begeleid en beschut wonen in Oranjehof?

Fonteynenburg van de baan door fout plan

Minimaal drie maanden uitstel Oranjehof

Zaterdag 11 december informatie-ochtend

Psychiatrisch patiënten naar Oranjehofje

Vragen over komst patiënten Oranjehofje

Mogelijk spoeddebat bestemming Oranjehof

Van Staalduine wil informatieavond

Commissie Welzijn / Uitzending Gemist

Open brief aan College van B en W

Meer berichten