Logo telstar-online.nl
De bouw van de school schiet al aardig op.
De bouw van de school schiet al aardig op.

Maatregelen rotonde Sportlaan Pijnacker

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - Het fietspad van de rotonde bij de Sportlaan in Pijnacker wordt rondom tweezijdig gemaakt en daar waar nodig met een meter verbreed: aan beide zijden een halve meter.

Op het eerste stuk van de Sportlaan vanaf de rotonde wordt aan beide zijden van de weg een fietspad gemaakt. Verder wordt de aansluiting vanaf de ventweg langs de Nootdorpseweg zodanig veranderd dat de fietsers niet meer zoals nu zomaar de rotonde op kunnen fietsen.

Dat zijn de maatregelen die de gemeente voor ruim 200.000 euro denkt te gaan nemen om de rotonde voldoende verkeersveilig te maken. Dit met het oog op de nieuwe school voor het Stanislascollege Pijnacker, die met ingang van het nieuwe schooljaar in gebruik wordt genomen.

Dat is in augustus en dus is het kortdag: de gemeenteraad neemt eind deze maand een besluit over de maatregelen en vervolgens zullen die zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Voor het begin van het nieuwe schooljaar rond 1 september moeten de werkzaamheden zijn afgerond.

Indien nodig, worden die uitgevoerd in de vakantietijd, zodat het verkeer over de Nootdorpseweg, de Nobellaan en de Sportlaan zo veel mogelijk voortgang kan vinden en zo weinig mogelijk overlast ondervindt.

Veilig gedrag

In de raadscommissie Ruimte dinsdag 10 maart gaf ambtenaar Henk Hulswit van de gemeente Pijnacker-Nootdorp een presentatie van de plannen, die zijn gebaseerd op een verkeerskundig rapport omtrent de rotonde van het bureau Goudappel Coffeng.

Hulswit betoogde dat de rotonde op zich veilig genoeg is, maar onveilig gemaakt wordt door het gedrag van ‘puberende scholieren’. De gemeente stelt zich op het standpunt dat dit gedrag nooit voor honderd procent is te beïnvloeden en dat je dus maatregelen moet nemen om zaken als ‘tegen het verkeer inrijden’ of ‘plotseling en onverwacht de rotonde oprijden’ zo veel mogelijk uit te sluiten door fysieke maatregelen.

Naast optimale veiligheid is optimale doorstroming van de diverse vormen van verkeer een uitgangspunt. Uit onderzoek blijkt dat met name het verkeer vanuit de Nobellaan soms lang moet wachten voordat men de rotonde op kan. Door de fietsoversteek vanuit de ventweg linksom over de rotonde tweezijdig te maken, moet het vele autoverkeer dat over de Nootdorpseweg van Pijnacker richting Nootdorp rijdt, straks stoppen voor overstekende fietsers.

Het gevolg daarvan is dat de auto’s vanuit de Nobellaan meer gelegenheid krijgen om de rotonde op te rijden. Door het fietsverkeer rondom tweezijdig te maken en het fietspad daartoe te verbreden, bereik je dat fietsers niet meer illegaal tegen het verkeer in kunnen rijden, zoals dat nu het geval is.

Tweezijdig fietsverkeer rondom de rotonde moet bovendien de capaciteit van de rotonde vergroten, zodat er per tijdseenheid meer fietsers worden ‘verwerkt’.

Het meest precaire tijdstip is de ochtendspits: dan is het met schoolgaande fietsers en passerende auto’s het drukst. De gemeente heeft er voorlopig vertrouwen in, dat de doorstroming van fiets- en autoverkeer straks voldoende is om de boel niet vast te laten lopen.

Fietspaden Sportlaan

Om op de Sportlaan zelf een goede scheiding aan te brengen tussen autoverkeer en fietsverkeer wordt aan beide zijden van de weg een fietspad gemaakt dat gescheiden is van de rijbaan voor de auto’s.

Daarvoor moeten wel enkele bomen wijken, maar dat zijn er niet schokkend veel, aldus verkeerswethouder Hans de Jong tegen een bezorgde Kees Welbedacht van GroenLinks.

Tunnel

Sommige partijen zeiden dinsdag 10 maart in de Commissie Ruimte dat ze het jammer vinden dat er destijds bij de planvorming voor de rotonde niet meteen is nagedacht over de gevolgen van de school waarvan toen al bekend was dat die naar De Groene Wijdte ging verkassen met in totaal straks zo’n 1.200 leerlingen.

De nieuwe school is op dat aantal afgestemd maar het zijn er nu al meer dan duizend, al gaat de gemeente nog uit van 930. Het wachten is dus op het moment dat de nieuwe school te klein blijkt te zijn, maar dat is weer een ander probleem waar van tevoren niet of nauwelijks toekomstvisie op losgelaten is!

PvdA en VVD konden het niet nalaten er op te wijzen dat een fietstunnel de allerbeste oplossing zou zijn. Wethouder Hans de Jong was het daar helemaal mee eens, maar een tunnel is bijzonder duur en technisch heel problematisch, ook al vanwege de waterhuishouding ter plaatse. Bij de aanleg van de rotonde in zijn huidige vorm, zorgde dat al voor de nodige hoofdbrekens.

De wethouder is bereid om ‘later’ nog eens na te denken over de mogelijkheid van een fietstunnel, maar voor de korte termijn is het daarvoor veel te laat. Het zal er dus vooral van af hangen hoe het straks gaat ‘lopen’ met het verkeer. Bovendien speelt hierbij ook het plan voor de noordelijke randweg een rol. Als deze verbindingsweg achter Pijnacker-Noord langs is aangelegd – met mogelijk een aftakking naar Nootdorp langs de spoorlijn - wordt het waarschijnlijk een stuk rustiger op de rotonde Sportlaan.

Wethouder De Jong wil het op dit moment niet ingewikkelder maken dan het is en ook de discussie ’30 of 50 in Pijnacker-Noord’ niet bij dit verhaal betrekken. Het uitgangspunt is volgens het masterplan over Noord maximaal 30 kilometer over de hoofdwegen, maar de gemeenteraad moet daar later nog een besluit over nemen.

De maatregelen voor de rotonde komen eind deze maand nader aan de orde in de gemeenteraad. Het minderheidscollege van CDA, PvdA en SGP/CU zal waarschijnlijk wel kunnen rekenen op een meerderheid.

Rotonde hoger

Om het tweezijdige fietspad rondom de rotonde opvallender zichtbaar te maken voor auto’s wordt het hele fietspad met acht centimeter opgehoogd. De 220.000 euro die het hele project gaat kosten, komt voor vijftig procent in aanmerking voor subsidie.

Webcam Stanislas nieuwbouw

Fietser gewond op rotonde Sportlaan

Fietser gewond na aanrijding Sportlaan

Tractor vliegt uit de bocht

Meer berichten