Logo telstar-online.nl
Van Tilburg maakt zich zorgen over het ambulance vervoer.
Van Tilburg maakt zich zorgen over het ambulance vervoer.

Update:Aanrijtijden ambulances zorgelijk

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp – Bert van Tilburg van Eerlijk Alternatief (groep Van de Gevel-Van Tilburg) heeft vorige week donderdag, in de raadsvergadering, enkele vragen gesteld over de aanrijtijd van ambulances.

Hij wees er op dat de ambulances vorig jaar in veel gevallen niet binnen de gestelde “normtijd” (15 minuten) in Pijnacker-Nootdorp ter plekke waren. “Hoe is de stand van zaken nu?” wilde hij weten.

Van Tilburg wilde ook weten wat de gevolgen voor het ambulanceverkeer zijn als binnenkort de Bastiaansbrug in Delft voor enige tijd dicht gaat. “Als alle ambulance-uitrukken vanuit Zoetermeer moeten komen, kan dan de normtijd gegarandeerd worden?”

Burgemeester Buddenberg erkende dat er problemen zijn met het halen van de normtijden. Regionaal is vastgesteld dat er hooguit in 5% van de gevallen sprake mag zijn van een tijdsoverschrijding. In Haaglanden lag dit percentage in de eerste helft van 2008 op 6,42 procent, in de tweede helft van het vorige jaar was er sprake van een kleine verbetering. Toen lag het aantal overschrijdingen in op 5,23 procent. Voor Pijnacker-Nootdorp waren de cijfers aanzienlijk slechter. Daar lagen de percentages vorig jaar op respectievelijk 15,57 en 11,76 procent.

Zorgelijk

Buddenberg noemde deze situatie zorgelijk. “Dat is veel te hoog. Ik heb over deze problematiek dan ook al enkele malen bij de Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) gesprekken gevoerd. Er wordt gewerkt om verbetering in deze ongewenste situatie te krijgen. Volgend jaar komt er één organisatie voor heel Haaglanden. Dat zou een hele stap voorwaarts kunnen zijn.”

De CPA is een onderdeel van de geneeskundige Hulpverening bij Ongevallen en Rampen. Ze is verantwoordelijk voor het verzorgen van ambulances voor mensen die al dan niet spoedeisende medische hulpnodig hebben. Bij een incident wordt een beller naar het alarmnummer 112, doorgeschakeld naar de CPA, die normaal in de gemeenschappelijk met brandweer en politie beheerde meldkamer gevestigd is. DE CPA regelt vervolgens de benodigde ambulance of ambulances.

Wat het afsluiten van de Bastiaansbrug betreft voorzag Buddenberg geen toename van de overschrijdingen. “Er zijn vanuit Delft alternatieve routes voor een groot deel van de gemeente. Bovendien zijn er in Zoetermeer vier ambulances beschikbaar waar eventueel een beroep op gedaan kan worden.”

Tenslotte zegde de burgemeester Van Tilburg toe de ontwikkelingen scherp te volgen en de raad op de hoogte te houden.

Update:

Vragen over aanrijtijden ambulances aan burgemeester Buddenberg

1. Wat is er de oorzaak van dat 11 procent van de ambulances nog steeds te laat komt? (te veel drempels, files etc.?)

2. Wat wordt eraan gedaan om dit percentage omlaag te brengen?

3. Welke gevolgen heeft het te laat komen van de ambulance tot nu toe

gehad voor mensen die de ambulance nodig hadden?

4. Heeft dit probleem al doden tot gevolg gehad?

5. Wanneer verwacht de gemeente dat alle ambulances weer op tijd rijden?

1. P-N beschikt niet over een eigen uitrukplek waardoor de ambulances uit Zoetermeer en Delft moeten komen. Dit is de belangrijkste reden van de overschrijding. De files en de verkeersremmende maatregelen hebben de overschrijding nog verergerd.

2.Er wordt op dit moment gewerkt volgens een plan van aanpak waardoor de registratie is verbeterd, maar ook worden de ambulances strakker aangestuurd. Het resultaat is een teruggang van de overschrijding in het tweede half jaar van 2008 naar 11,76%. Het eerste halfjaar was de overschrijding nog 15,57%.

3/4 De overschrijding heeft tot nu toe gelukkig geen gevolgen gehad voor de patiënten.

5. Verwacht wordt dat in 2009 nog een verdere verbetering van de aanrij-tijden mogelijk is. Wel moet worden vermeld dat de toelaatbare overschrijding van 5% een regionale norm is die voor heel Haaglanden geldt. De verwachting is dat die norm voor heel Haaglanden in 2009 haalbaar is. Vanwege de geografische locatie van de uitrukpunten zal deze gemiddelde norm voor P-N niet haalbaar zijn.

Meer berichten